Ny mad- og måltidspolitik skal bane vejen for sundere madvaner

Jan Fischer

Byrådet har onsdag den19. december vedtaget en ny mad- og måltidspolitik med titlen Fælles om de nærende og nærværende måltider. Politikken skal danne grundlag for en øget indsats for bedre mad- og måltidsvaner hos både borgere og medarbejdere.

Halvdelen af den voksne danske befolkning er overvægtige og tendensen til usunde kostvaner er stigende. Der er derfor et stort potentiale i at skabe gode rammer omkring borgernes mad- og måltidsvaner, så de sunde valg bliver nemme valg. Det vil være med til at sikre forebyggelse af en række livsstilsrelaterede sygdomme og god trivsel.

Målet med en ny mad- og måltidspolitik er, at bidrage til, at vi i fællesskab tager ansvar for og værner om den sunde mad og de gode måltidsvaner. Det er nemlig en vigtig forudsætning for at vi trives, lærer og oplever en høj livskvalitet hele livet igennem.

Politikken er også en del af kommunes vision om at blive en bæredygtig kommune med fokus på den grønne omstilling.

Formand for Udvalget for Sundhed, Ældre- og Social Jan Fischer udtaler: 

- Jeg er rigtig tilfreds med, at vi nu har en fælles tværgående politik som sætter fokus på sunde mad og måltidsvaner samt bæredygtighed. Med den nye politik i hånden skal vi til at udforme handleplaner og principper som vil fremme sundheden for den enkelte borger. Det handler jo helt konkret om den mad der medbringes, spises eller produceres i de kommunale institutioner og de fysiske omgivelser, som måltiderne foregår i. Den nye politik henvender sig ikke kun til vores medarbejdere, men også til alle borgere. Det er nemlig et fælles ansvar, at sikre sunde mad- og måltidsvaner fra de små børn i dagplejen, over vores børn og unge i skoler og institutioner, til vores ældre på plejecentrene.

Politikken består af tre fokusområder, som omhandler:

  • Læring, madkultur og maddannelse - Inspiration og motivation i en tidlig indsats
  • Gode, sunde og nemme valg - Viden og valg skal gå hånd i hånd
  • Et godt spisemiljø - Fællesskab, medindflydelse og ejerskab omkring måltidet

Politikken er blevet til i et bredt samarbejde på tværs af sektorer og organisatoriske enheder i kommunen samt i samspil med Ældrerådet, Handicaprådet, DEMO-rådet, dagtilbudsledere, skoleledere samt de politiske udvalg.

Politikken vil være fundament for de handleplaner og principper, der skal udarbejdes lokalt i efterkant af vedtagelsen, således at politikken kommer ud og leve tæt på borgere og medarbejdere.

Se politikken her:

https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/acadre/Files_3742_5722546/Bilag%201%20-%20Endelig%20politik%20-%20SK_Mad%26M%C3%A5ltid_A5-k3.pdf

 

Opdateret: 20-12-2018 08:15
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback