Ny skole på vej i Hornslet

I den seneste tid har der været debat om kapaciteten på Hornslet Skole. Nu rykker beslutningen om, hvordan Hornslet Skole skal udbygges tættere på. Udvalget for familie og institution i Syddjurs Kommune har på sit seneste møde besluttet en tids- og procesplan for det forberedende arbejde, der skal lede frem til åbning af en ny skole til skoleåret 2024/25.

Byrådet vedtog i januar 2020, at Udvalget for familie og institution skulle se nærmere på to scenarier for en skoleudbygning i Hornslet. De to scenarier bygger på en kapacitetsanalyse af Hornslet Skole, fremskrivninger af befolkningsudviklingen og en analyse af mulighederne for at placere en ny skoleafdeling i Hornslet. Byrådet valgte på den baggrund, at skoleudbygningen skal ske enten som en udskoling ved Hornslet Hallen eller som en indskoling ved natur-daginstitution på Rodskovvej. Det betyder også, at den eksisterende Hornslet Skole skal ombygges, så den er tidssvarende.

Desværre satte forårets Covid-19 situation processen mere eller mindre i stå, men efter sommerferien er der igen gang i processen. Den gennemføres nu så hurtigt, som det kan lade sig gøre ud fra et princip om, at parterne og borgerne skal høres.

Udvalgsformand Kirstine Bille udtaler:

 - I byrådet er vi fuldt ud klar over, at der er behov for en ekstra skole i Hornslet enten i form af en udskoling eller en indskoling. Vi har løst de nuværende kapacitetsproblemet med en række pavilloner, men jeg forstår godt at man glæder sig til en ny skole. Derfor er vi også i udvalget rigtig tilfredse med, at vi nu for alvor går i gang med planlægningen. I planlægningsprocessen har vi lagt vægt på, at der er fokus på borgerinddragelse, så både distriktsråd, skolebestyrelse og andre borgere kan bidrage. I udvalget glæder vi os til at indgå i dialogen, som jo for en del vil foregå digitalt på grund af Corona. Jeg vil opfordre alle borgere i skoledistriktet til at bidrage med forslag og holdninger til de to scenarier for ny skole.

Det offentlige møde om skoleudbygningen i Hornslet afholdes efter efterårsferie og detaljerne om mødet vil blive annonceret i lokalpressen.

Opdateret: 14-09-2020 11:16
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt