Ny trafikløsning til Stadionvej / Rosenholmvej skal være både trafiksikker og langtidsholdbar

Flere boliger og en kommende ny udskoling i forbindelse med Hornslet Hallen vil betyde øget trafik ved krydset Stadionvej / Rosenholmvej. Udvalget for natur, teknik og miljø er indstillet på at få etableret en trafikløsning, der både er trafiksikker og som kan sikre god trafikafvikling i mange år fremover. Den nye løsning kan betyde, at kommunen skal opkøbe en eller flere ejendomme og dette vil blive afklaret så hurtigt som muligt.

Trafikken i krydset Stadionvej / Rosenholmvej vil i de kommende år stige markant. En kommende ny udskoling i forbindelse med Hornslet Hallen vil stå klar fra 2024 /25 samtidig med at ungdomsskolen også flytter til området. En ny lokalplan åbner desuden for byggeriet af 36 boliger tæt på Mosegården på Stadionvej. Byggemodningen af grundende går i gang i dette forår.

Udvalget for natur, teknik og miljø blev på deres møde den 16. april 2021 præsenteret for tre mulige trafikløsninger udarbejdet af Rådgivervirksomheden Rambøll. Ud over at sikre god adkomst til Stadionvej skal en nye trafikløsning også give en bedre oplevelse af ankomsten til Hornslet nordfra.

Rambølls tre forslag kan alle håndtere den nuværende og kommende trafik, selvom en større signalløsning eller en rundkørsel vil have længst levetid. De tre forslag er:

1. Løsning som bibeholder eksisterende udformning, eventuelt med justeringer og lukning af adgangen til tankstationen.

2. Signalregulering med tre forskellige løsningsmodeller i forhold til tankstationen

3. Rundkørsel, fire forskellige udformninger, med forskellig kørselsdynamik og forskelligt arealbehov.

Formanden for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen udtaler:

 - Det er vigtigt for udvalget, at vi bygger en trafikløsning for krydset Stadionvej / Rosenholmvej, der først og fremmest er trafiksikker, men som også sikrer god trafikafvikling. Løsningen skal være tilstrækkelig robust til at kunne håndtere trafikken til den kommende udskoling og indtænke trafikken fra Birkevej. Jeg er klar over, at en nye løsning vil kunne indebære, at kommunen skal købe en eller flere ejendomme. Det søger vi naturligvis at få afklaret så hurtigt som muligt af hensyn til de berørte ejere.

Kommunens administration vil arbejde videre med de tre løsningsmodeller, hvorefter byrådet vil tage den endelige beslutning.

Opdateret: 20-04-2021 14:34
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt