Påbud ophæves: Søhusparken er velorganiseret

Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte et påbud til plejecenter Søhusparken efter et tilsyn i september 2019. Efter tilsynet har plejecenterets personale arbejdet systematisk med at sikre dokumentationspraksis og sikkerhedsprocedurer. Konklusionen på Styrelsens efterfølgende kontroltilsyn i november 2019 blev, at Søhusparken fremstår sundhedsfagligt velorganiseret, og påbuddet blev derfor ophævet i december 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 5. september 2019 et uanmeldt tilsyn af plejecenter Søhusparken. Styrelsen fandt en række fejl og mangler i relation til medicinhåndteringen, plejen og behandlingen, journalføringen og informeret samtykke. Det resulterede i et påbud til kommunen.

Efter tilsynet har personale og ledelse arbejdet systematisk med at sikre dokumentationspraksis, skabe nye arbejdsgange og tydeliggøre sikkerhedsprocedurer vedrørende medicinhåndtering.

Som et resultat af indsatsen har Styrelsen for Patientsikkerhed netop ophævet påbuddet. Efter et kontroltilsyn den 11. november 2019 konkluderede Styrelsen i deres endelige afrapportering ved udgangen af året, at Søhusparken fremstår velorganiseret med korrekte arbejdsgange. De enkelte fejl, som blev fundet ved kontroltilsynet, var små og spredte, og af mindre betydning.

Formanden for udvalget for sundhed, ældre og social Jan Fischer udtaler:

- Det er naturligvis både alvorligt og trist, at vi fik et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Når det er sagt, så er jeg glad for at fejlene og manglerne i Søhusparken blev påtalt, så der kunne handles på det. Jeg er også meget tilfreds med, at påbuddet nu er ophævet. Jeg ved, at ledere og medarbejderne på stedet har arbejdet hårdt, med at skabe nye arbejdsgange for dokumentation og sikkerhed, sådan at forholdene nu er i orden. Søhusparken er dejligt sted at bo med gode omgivelser og jeg ser frem til, at besøge Søhusparken i den nærmeste fremtid og få en god dialog med ledere og medarbejdere om de nye arbejdsgange.

Ud over de eksterne tilsyn gennemføres der også årlige kommunale servicefaglige tilsyn i alle plejeboliger. Her er der fokus på både medicinhåndtering, praktisk hjælp, ernæring og en række andre forhold. For Søhusparken er der tale om en positiv afrapportering, blandt andet om livskvalitet og personlig hjælp. Der er mindre bemærkninger, om at have fokus på samtaler om borgerens sidste tid og det vil der blive fulgt op på. Alle resultaterne fremligges årligt for både Udvalget for sundhed, ældre og social og for Byrådet.

Opdateret: 09-01-2020 16:14
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt