Pjece bidrager til mere synlighed på ældreområdet

Ældrerådet

Ældrerådet i Syddjurs Kommune ønsker at skabe synlighed omkring arbejdet for alle over 60 år, både for dem, der har behov for hjælp, og dem, der kan klare sig selv.

Ældrerådet rådgiver og skal høres

Ældrerådet rådgiver byrådet i alle ældrepolitiske spørgsmål og skal høres i alle sager som vedrører de ældre borgere i kommunen. Herudover fungerer Ældrerådet som kontaktorgan mellem borgere og byråd.

– Syddjurs kommunes ældrepolitik er udarbejdet i tæt samarbejde med Ældrerådet. Vi er glade for at kunne være med til at sætte retningen for ældreområdet i Syddjurs Kommune. Ældrepolitikkens overordnede mål er at skabe de bedste betingelser for et godt og aktivt liv som ældre, fortæller Elsa Bannebjerg, formand for Ældrerådet i Syddjurs Kommune.

Magasin om ældreområdet i Syddjurs Kommune

– For at fortælle om vores arbejde, har vi fået udarbejdet et magasin, der omhandler ældreområdet i Syddjurs Kommune. Magasinet bliver i uge 41 sendt ud til 10.000 husstande i Syddjurs Kommune til de modtagere, som ikke har fravalgt reklamer, og hvor der mindst er én beboer over 60 år.

– Magasinet bliver desuden lagt på biblioteker samt pleje- og aktivitetscentre mm. i Syddjurs Kommune. Hvis man ikke har fået en folder i sin postkasse, kan Ældrerådet altid kontaktes.

– Herudover har vi lavet en 8-siders A5 folder, som indeholder beskrivelser om ældreområdet i Syddjurs Kommune i en forkortet form. Disse foldere bliver tilgængelige, de steder hvor ældre kommer – fx lægehuse, pleje- og aktivitetscentre, biblioteker mm., siger Elsa Bannebjerg.

> Hent pjece om ældrerådet

> Kort version af pjecen

Video om aktiviteter for 60+

Vi har endvidere fået produceret en video med visuelle beskrivelser af de mange aktiviteter for ældre i Syddjurs Kommune. Videoen bliver lagt på www.seniorsyddjurs.dk, og vil desuden kunne ses der, hvor der er opsat digitale skærme, som henvender sig til 60+.

– Det er både Ældrerådets og Syddjurs Kommunes ønske, at service og muligheder indenfor ældreområdet er så synlige som muligt. Med både magasin, folder og video vil vi udbrede kendskabet til mulighederne for ældre, slutter Elsa Bannebjerg.

Opdateret: 02-10-2018 12:46
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback