Regnskab 2016: Styr på økonomien i Syddjurs

Syddjurs Kommunes regnskab for 2016 er netop blevet færdigt, og det viser et plus på 26 mio. kr. Samlet set viser regnskabet, at der er styr på budgetterne rundt om i kommunens institutioner, og at kommunen udvikles med nye cykelstier, asfalt og renovering af skoler og institutioner.

Syddjurs Kommune havde et budget på ca. 2,6 mia. kr. for 2016, med et forventet underskud på 13 mio. kr. Regnskabet endte på et plus på 26 mio. kr., og det skyldes især ændringer på arbejdsmarkedsområdet, hvor der har været færre udgifter overførselsindkomster, herunder til dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, flygtninge og førtidspensionister. På anlægssiden har ikke mindst et godt salg af byggemodnede grunde til private og erhverv også været bidraget til et meget tilfredsstillende regnskabsresultat for 2016.

Kigger man ned i tallene kan man se, at de forskellige fagområder har arbejdet hårdt på at udvikle deres service og overholde budgetterne. Kommunens forskellige institutioner og fagområder har et decentralt budgetansvar, og de har overholdt deres budgetter hele vejen rundt.

Borgmester Claus Wistoft udtaler:

- Jeg er naturligvis meget tilfreds med regnskabet for 2016. Det viser, at byrådets arbejde med budgetoverholdelse og pejlemærker for vores økonomiske politik har givet pote. Jeg vil også gerne rose alle ledere og medarbejder rundt om i organisationen, de har alle været med til at bidrage til, at der i dag er solidt styr på vores økonomi. I regnskabet kan vi også se at de bevillinger, vi har givet i byrådet nu er ude og arbejde i virkeligheden. Det kan især ses med vores rekordhøje anlægsbudget på 120 mio. kr., hvor der lægges asfalt, bygges cykelstier, renoveres og bygges institutioner på livet løs.

I regnskabet for 2016 kan man finde flere spor efter de pejlemærker som byrådet vedtog i budgettet. Det gælder blandt andet et decentralt ”resultatansvar”, hvor ledere og medarbejdere måles på resultater mere end den korrekte proces. Også viljen til at arbejde mere med at have borgeren i fokus kan ses, det vil sige afdelinger som arbejder sammen om at hjælpe en borger så tidligt som muligt.

Kommunens likviditet, eller hvor meget kommunen har i kassen, er ved regnskab 2016 på 210 mio. kr. Dette skal dog sættes i forhold til kommunens budget på 2,6 mia. kr., og at der kan forventes et stigende økonomisk pres på kommunens økonomi de kommende år med flere ældre og færre erhvervsaktive borgere.

Regnskabet behandles på Økonomiudvalgets møde den 18. april:

http://www.syddjurs.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-oek-18-04-2017

Opdateret: 21-09-2017 09:45
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.

Kontakt

Feedback