Skoletiden bliver røgfri fra 1. august i Syddjurs

Som de første i Danmark indfører Syddjurs Kommune røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler. Samtidig tilbydes den rygeforebyggende indsats X:IT på alle folkeskoler.

Antallet af unge rygere falder ikke ligesom resten af befolkningen. I gennemsnit ryger hver femte elev i 9. klasse enten dagligt eller lejlighedsvis. Og hver tredje har prøvet at ryge. Derfor indfører Syddjurs Kommune nu røgfri skoletid på alle folkeskoler, sådan at de ældre elever ikke kan ryge i skoletiden.

Efter sommerferien er det således ikke længere tilladt for eleverne at ryge i skoletiden, hverken på skolens matrikel eller uden for skolens område, som det ellers er almindeligt på mange skoler. Ifølge Kræftens Bekæmpelse har røgfri skoletid stor betydning for, hvor mange elever, der lærer at ryge. For både lærere og store elever er rollemodeller og sætter kursen for rygekulturen på en skole

Formand for udvalget Sundhed, ældre og socialudvalget Ole Bollesen udtaler:

- Knap 14.000 dødsfald er årligt relateret til rygning og derfor er det utrolig vigtigt at forebygge antallet af rygere blandt de unge. Hvis eleverne oplever, at rygning er end del af ’de stores’ fællesskab, og at rygning bliver accepteret af de voksne, så er der altså meget større risiko for, at de selv får lyst til at begynde, når de kommer op i de store klasser. Derfor er jeg glade for de nye regler på skolerne og for samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse.

Samtidig med at røgfri skoletid indføres er der indgået et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om den rygeforebyggende indsats X:IT. X:IT kombinerer røgfri skoletid med undervisning i emnet rygning og frivillige røgfri aftaler mellem elever og forældre.

De frivillige røgfri aftaler er et tilbud til eleven og forælder, hvor eleven skriver under på ikke at ryge i løbet af skoleåret og fortælle det til læreren, hvis det ikke overholdes. Forældrene forpligter sig til løbende at tale åbent med barnet om rygning og spørge ind til barnets tanker om og erfaringer med rygning.

Formand for udvalget for familie og institutioner Per Zeidler udtaler:

- Jeg er glad for, at vi nu indfører røgfri skole, sådan at vores lærere og elever har samme regler at forholde sig til. Jeg er også sikker på, at en forebyggende indsats på skolen og en god dialog med forældrene baseret på frivillighed kan have stor værdi. Vi vil følge implementeringen af de nye regler på skolerne tæt og drøfte de udfordringer det giver i udvalget.

Fakta

Syddjurs Kommune indførte i 2016 en rygepolitik som betyder at alle arbejdspladser er røgfri og at der ikke må ryges i arbejdstiden.

Syddjurs Kommune er en del at partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og Tryg Fonden har taget initiativ til. Røgfri Fremtid skal sætte handling bag ønsket om en røgfri generation i 2030. Partnerskabet blev lanceret i slutningen af maj, og allerede nu bakker omkring 35 kommuner, organisationer, virksomheder og uddannelser op.

  • Næsten 1 ud af 10 børn og unge, der i dag er mellem 11 og 17 år, vil dø af tobak
  • 18 pct. af de 15-årige ryger hver dag, hver uge eller ind imellem
  • 22 pct. af de 16-25-årige ryger hver dag eller ugentligt. I 2015 var det 18 pct.
  • 15 pct. af de 16-25-årige ryger hver dag. I 2015 var det 13 pct.
  • 81 pct. af de 16-25-årige rygere startede, da de var under 18 år
  • Hver dag starter 40 børn og unge med at ryge

Kilder: SST, Skolebørnsundersøgelsen, SIF 2014; Epinion, Kræftens Bekæmpelse 2016 og Ungdomsprofilen, SIF 2014.

Opdateret: 23-06-2017 10:24
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt