Socialt Jobmatch - Ansigt til ansigt gør en forskel

Foto: Socialt Udviklingscenter

239 langtidsledige fra Syddjurs og Randers har i 2019 mødt 77 rekrutteringsparate virksomheder i uformelle rammer hos Ree Park Safari og på Randers Kunstmuseum. Det har betydet 37 ansættelseskontrakter – blandt andet.

I Syddjurs og Randers har de afprøvet metoden Socialt Jobmatch for jobsøgende med mindst et års ledighed og enten reduceret arbejdsevne og/eller særlige støttebehov for at undersøge, om Socialt Udviklingscenters SUS’ ide med at bruge karrieremesser for andre grupper end unge, fremadstormende akademikere kunne skaffe job til andre grupper.

Efter afprøvning af to messer foreligger resultaterne nu i en rapport, der også beskriver metoden, så andre kan tage ideen til sig.

Hvad siger de involverede?
Overordnet set har der været et stort engagement og stor optimisme at spore blandt alle de deltagende partnere: virksomhederne har stor lyst til at deltage, flere har deltaget i begge messer, mange har bemærket, at kandidaterne har overrasket dem med deres velforberedte præsentationer og research på virksomhederne. Kandidaterne har været glade for at møde virksomhederne, der havde job med på messerne og for at kunne tale med dem ansigt til ansigt i stedet for at forsøge at beskrive sig selv på skrift. Medarbejderne hos kommunerne har oplevet, at messerne har haft en form for langtidseffekt, hvor kandidaterne efterfølgende har været målrettede, mere optimistiske og søgt flere job end vanligt.

Opskriften
Deltagerne på messe er inviteret af deres kontakt i jobcentret. De har herefter deltaget i forberedelsesforløb med andre deltagere, som de kunnet sparre og slå følge med til messen. Jobcentrene har haft gavn af at kunne blande borgere fra forskellige visitationsgrupper og kunne trække på eksempelvis video-materiale fra den første messe. Alle kandidaterne har således fået mulighed for hjælp til at lave et cv og har i videst muligt omfang fået en liste over deltagende virksomheder, så de har kunnet prioritere og forberede sig.

Virksomhederne har som udgangspunkt skulle have aktuelle jobåbninger med på messerne. Det var dog kun få egentlige ansættelser, der blev gennemført på dagen. I stedet har der efterfølgende været egentlige jobsamtaler, og det har ofte taget adskillige uger inden en evt. ansættelse er blevet endelig afklaret.

Messerne har ført til mange aftaler om praktikpladser hos virksomhederne – omkring 22 procent af deltagerne har i stedet for en egentlig ansættelse fået mulighed for at komme i praktik hos virksomhederne. Halvanden måned efter messerne viser en opgørelse, at de fortsat er i praktik. Det kræver et tæt opfølgningsarbejde at skabe meningsfuldhed i praktikkerne, således at de, hvis de ikke fører til ansættelser, bidrager til kandidaternes øgede erfaringer og kompetencer og kan bruges målrettet i deres videre jobsøgning.

Værdien af sociale jobmatch
Omkostningerne ved at afholde jobmesserne har været relativt lave. Det vurderes, at en messe med cirka 200 ledige og 50-60 virksomheder kan afholdes for omkring 250.000 til 300.000. Heraf nogle midler til medarbejdertimer plus selve afholdelsen af messen med lokalleje, forplejning m.v. Beskæftigelsesministeriet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere
beregnet, at kommune og stat årligt sparer 200.000 kr. hver gang en kontanthjælpsmodtager kommer i
arbejde. Altså vil en messe give ’overskud’, hvis blot to ledige kommer i arbejde.

I både Syddjurs og Randers Kommune har man oplevet værdien af messerne og planlægger mindst én messe af samme type i 2020, for der er også fortsat nogle udfordringer at arbejde videre med. Dette uddybes i rapporten, der er udarbejdet af SUS.

Se en kort film om Socialt Jobmatch her: Film om Socialt Jobmatch

BilagStørrelse
socialt jobmatch evaluering endelig.pdf35.38 MB
Opdateret: 20-03-2020 13:06
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt