Straks-behandling skal sætte fart på behandling af byggesager

Som et nyt tiltag indenfor byggesagsbehandling indførte Syddjurs Kommune fra den 1. september 2020 ”straks behandling”. Straks-behandling indebærer, at sagsbehandlingen sker inden for 15 arbejdsdage for fuldt oplyste sager af simple private byggeansøgninger.

For at sætte fart på sagsbehandlingen af byggesager, er der med virkning fra den 1. september 2020 indført ”straks-behandling” inden for 15 arbejdsdage, for fuldt oplyste sager af simple private byggeansøgninger omhandlende garager, udhuse, drivhuse og lignede, samt nye enfamiliehuse, sommerhuse og tilbygninger hertil.

”Straks behandling” forudsætter, at følgende er overholdt:

  • Sagen er fuldt oplyst med al relevant dokumentation.
  • Byggeretten kapitel 8 i Bygningsreglementet 2018 er overholdt.
  • Relevante lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste deklarationer er overholdt.
  • Ansøgningen forudsætter ikke godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel landzonetilladelse.

Hvis ansøgningen ikke holder sig inden for ovenstående, behandles den på almindelig vis med en forventelig gennemsnitlig sagsbehandlingstid på lige nu 12-14 uger.

Landets hurtigste til sagsbehandling af byggesager

Med en behandlingstid på 14 dage har Syddjurs Kommune i en årrække været blandt de hurtigste kommuner i landet til behandling af byggesager. Dog har sagsbehandlingstiden været stigende bl.a. grundet de øgede dokumentationskrav i forbindelse med det nye bygningsreglement, oplæring af nye medarbejdere samt hjemsendelse på baggrund af covid-19.

Der er iværksat en række indsatser for at vende tilbage til hurtigere sagsbehandling. For at sætte yderligere skub i sagsbehandlingen har man derfor indført ”straks behandling”.

Udvalgsformand Kim Lykke Jensen udtaler:

- Vi har siden august iværksat flere tiltag for at forkorte behandlingstiden på byggesager, og ”straks behandling” er det nyeste. Sagsbehandlingstiderne er stadig lange i forhold til tidligere tider, men jeg håber, at vi med alle vores tiltag hurtigt vil bevæge os i den rigtige retning.

Opdateret: 14-09-2020 19:32
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt