Syddjurs - en demensvenlig kommune

Demensvenlig kommune

Et nybygget demenscenter i Kolind, 1287 demensvenner, motionshold for demensramte, opsøgende undervisning om demens, åben rådgivning til pårørende og flere andre tiltag. Syddjurs Kommune er tæt på målet i forhold til at kunne kalde sig demensvenlig kommune.

Syddjurs Byråd vedtog i 2017 en handleplan for demens, som skulle hjælpe demensramte, øge viden hos borgerne generelt og skabe tryghed for demensramte. Planen har udmøntet sig i en lang række tiltag som er ført ud i livet de seneste to år.

I 2019 blev demenscenter Frejasvænge indviet som specialbygget plejecenter for mennesker med demens. Både ude og inde er centeret indrettet til demente og personale er særligt faguddannet til arbejde med denne målgruppe. Samtidig er der i Kolind by arbejdet særligt med at skabe en demensvenlig by. Foreninger, butikker og interesserede og borgere har fået viden om demens, sådan at lokalsamfundet er klar til at hjælpe mennesker med demens på vej når de møder dem i dagligdagen.

Syddjurs Demensteam har desuden i partnerskab med Alzheimerforeningen uddannet demensvenner over hele kommunen. En demensven kan være en chauffør, butiksmedarbejder eller en helt almindelige borger, som gennem en bedre forståelse af demenssygdommen kan række hånden frem, når vedkommende møder en borger med demens. Indsatsen har været en succes og har langt overskredet projektets mål om 800 demensvenner i november 2019. I januar 2019 var der 1287 demensvenner i kommunen.

Ud over tiltag for at gøre Kolind særlig demensvenlig, og øge viden om demens i hele kommunen, er der også oprettet særlige motionstilbud til demensramte. Motionsholdene har været med til at forbedre borgerens funktionsevne både fysisk, mentalt og socialt. Det er erfaringen, at motionsholdene er med til at skabe en tryg overgang i borgerens forløb, når en borger går fra at være nydiagnosticeret til at have en moderat demenssygdom.

Demens er stor udfordring for pårørende og derfor tilbyder demensteamet også ugentlig åben rådgivning rundt i kommunen, primært på bibliotekerne til både borgere med demens og deres pårørende. Desuden tilbydes også kursusforløbet "Livet med demens" for pårørende.

Formand for udvalget for sundhed, ældre og social Jan Fischer udtaler:

 - Demens er en meget vanskelig sygdom for både den ramte og den pårørende. Der er brug for hjælp, rådgivning og forståelse, både i de mange år en borger lever med let demens og i tiden med svær demens. Vi er nået langt i forhold til at blive demensvenlig og der er jeg stolt over. Uddannelse af demensvenner, undervisning af butikker, motionstilbud, rådgivning og meget mere er med til at gøre en stor forskel for en gruppe af vores borgere, der er hårdt ramt. Tak for indsatsen til både medarbejdere og frivillige borgere indtil nu. I udvalget vil vi også fremover følge indsatsen tæt.

I 2020 arbejdes der videre med alle tiltag. Særligt vil der være fokus på undervisning og informationsmøder til pårørende til borgere med demens på plejecentre, undervisning om demens til kommunens medarbejdere og nye forsøg med skærmbesøg.

Foto: Syddjurs byråd blev uddannet som demensvenner marts 2019

Alle kan blive demensven - meld dig som demensven på https://demensven.dk/

Opdateret: 11-02-2020 14:37
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt