Syddjurs går forrest i kommunernes afprøvning af kunstig intelligens

Kunstig intelligens

I Regeringens forslag til Finanslov for 2022 er der indstillet 60 mio. kr. til offentlige signaturprojekter, der skal afprøve kunstig intelligens. Syddjurs Kommune deltager i hele fire projekter, der samlet er indstillet et budget på 16 millioner kroner.

I det nye år starter seks nye såkaldte signaturprojekter med kunstig intelligens i landets kommuner. Af disse deltager Syddjurs Kommune i fire af de seks projekter. De fire projekter er indstillet til 16 millioner kroner ud af de 60 millioner kroner, der i finansloven 2022 er afsat til 6 regionale og 6 kommunale signaturprojekter.

I de projekter Syddjurs Kommune deltager i, vil kunstig intelligens blandt andet blive forsøgt anvendt til mailsortering, bygningsadministration, service i ældreplejen og styrket helhedsorienteret sagsbehandling. Syddjurs Kommune får dermed en unik rolle i forhold til at afprøve, hvordan kunstig intelligens med algoritmer og mønstergenkendelse kan forbedre kommunens administration og service til borgerne.

Kommunaldirektør Rasmus Møller udtaler:

 - Vi er stolte over at Syddjurs Kommune kommer i førertrøjen i forhold til at teste potentialet i at bruge kunstig intelligens i kommunerne. Vi har allerede gode erfaringer med at anvende digitale assistenter til rutinepræget administration og kunstig intelligens er det naturlige næste skridt. Målet er at opnå erfaringer med brugen af kunstig intelligens og på sigt at vores dygtige medarbejdere får mere tid til de borgernære kerneopgaver frem for administration.

Målrettet indsats for at komme i spil til signaturprojekter

I Syddjurs Kommune har man arbejdet hårdt på at bringe sig i spil til 2022-signaturprojekterne. I det arbejde har kommunen haft kontakt til andre kommuner, KL, KOMBIT og en lang række leverandører til det offentlige marked.

Afdelingsleder for It og Digitalisering Jon Badstue Pedersen udtaler:

 - Sammen med Favrskov Kommune har vi kørt en proces, hvor vi har modnet og kvalificeret ideer til hvilken type projekter, vi ønskede at byde ind med. Efter et godt samarbejde med andre kommuner og leverandører kom vi frem til seks projekter, som vi sendte ansøgninger på.

Det er vigtigt for Syddjurs Kommune at alle de fire projekterne, som kommunen deltager i, er tværkommunale. Det er med til at sikre, at erfaringerne kan anvendes i større målestok. Ud af de fire projekter er Syddjurs Kommune projektleder på et projekt, mens Aalborg, Aarhus og Norddjurs er projektleder på de øvrige.

De fire signaturprojekter spænder bredt, og Syddjurs Kommune går allerede nu i gang med forberedelserne til det projekt som kommunen står i spidsen for. Hvert enkelt projekt løber i et år, hvorefter resultaterne evalueres og projekterne tages op til revision.

Fakta: Hvad er et signaturprojekt?

Signaturprojekterne er en del af en aftale indgået mellem Regeringen, KL og Danske Regioner ved navn Digitaliseringspagten. Målet med Digitaliseringspagten er at nytænke det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering.

Regeringen, KL og Danske Regioner har oprettet en investeringsfond for 2019 til 2022 til afprøvning af signaturprojekter med kunstig intelligens, samt til udbredelse og implementering af digitale velfærdsløsninger.

De seks nye projekter for 2022 med kunstig intelligens i landets kommuner er:

  • En effektiv og helhedsorienteret indsats gennem databaseret Process Mining (Syddjurs Kommune)
  • SmartMail - intelligent håndtering af mails (Norddjurs Kommune)
  • Optimeret bygningsanvendelse med kunstig intelligens (Aarhus Kommune)
  • Øget kontinuitet i ældreplejen ved hjælp af kunstig intelligens (Aalborg Kommune)
  • Kunstig intelligens til understøttelse af visitation af genoptræningsforløb (Aalborg Kommune)
  • Beslutningsstøtte til behandling af kommunale aktindsigtssager (Sønderborg Kommune)

Syddjurs Kommune deltager i de fire øverste af de seks projekter.

Opdateret: 08-09-2021 08:27
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt