Syddjurs Kommune indgår partnerskab om velfærdsinnovation

Partnerskab

Vi lever længere og længere, og der er samtidig færre hænder til at levere kommunal service på sundhedsområdet i fremtiden. Det skaber et stigende pres for at levere bæredygtige velfærds- og sundhedsydelser fremover. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune har derfor valgt at indgå i et innovationspartnerskab med Public Intelligence – for sammen at skabe fremtidens løsningsmodeller på sundhedsområdet.

Syddjurs Kommune har gennem de seneste år været én af de kommuner, der er gået forrest i arbejdet med at skabe forskellige nye løsninger inden for velfærd- og sundhedsudvikling i Danmark. Nu indgår kommunens afdeling Sundhed og Omsorg i et innovationspartnerskab med Public Intelligence, der netop har specialiseret sig i velfærd- og sundhedsinnovation. Samarbejdet skal resultere i opbygningen af en systematik, der skal sikre konkrete bud på nye løsninger til borgerne i kommunen.

Vi skaber et unikt samarbejde

Sundhed og Omsorg er gode til at arbejde med udvikling, og ambitionen er at blive endnu bedre til det i fremtiden. Et af værktøjerne er at skabe en tilgang, der sikrer at vores medarbejderes kompetencer løbende sættes i spil for at skabe gode konkrete bud på løsninger til fremtiden.

Et andet værktøj er at danne en række visioner – eller billeder på – hvordan god velfærd ser ud når vi kommer 5 eller 10 år frem. De billeder – eller visioner – fungerer derefter som ramme for konkrete ideer, fx hvor teknologi bliver en del af kommunens tilbud, som derefter testes i tæt samarbejde med kommunens borgere.

Systematisk og innovativ tilgang

Sundhed og Omsorg ønsker en mere systematisk tilgang til innovation, hvor alle niveauer af organisationen er repræsenteret og deltager aktivt. Samtidig skal borgeren altid være med i udviklingen af nye løsninger.

Systematikken sikrer løbende indsamling af indsigter og holdninger fra borgere og medarbejdere,  samt efterfølgende udvikling og afprøvning af de bedste idéer. Til at hjælpe med at sætte Sundhed og Omsorgs egne kompetencer i spil, skal der uddannes innovationskonsulenter, som arbejder videre med den systematiske innovation fremadrettet.

Vi prøver os frem og vælger de bedste løsninger – også med fokus på teknologi

I takt med, at der bliver flere og flere ældre og de kommunale budgetter presses, er der behov for nye velfærdsløsninger, som hjælper de ældre til bedre at klare sig selv længere i eget hjem. Derfor er der også behov for at arbejde med de nyeste teknologier på velfærdsområdet.

Formanden for udvalget for sundhed, ældre og social Jan Fischer udtaler:

- Når vi ser ind i fremtidens løsninger på sundhedsområdet, er det helt afgørende, at de udvikles i samarbejde med både borgere og medarbejdere. Derfor er jeg glad for det nye innovationspartnerskab, det kan være med til at sikre både inddragelse og fremdrift. Jeg er sikker på, at det vil blive en spændende rejse, vi drager ud på sammen med vores borgere. Det vil forhåbentlig føre til nye og innovative løsninger, til at sikre både omsorg, tryghed og god træning hos vores ældre borgere i hele kommunen.

Sundhed og Omsorgs strategiske opgave

Det nye innovationspartnerskab indgår som et værktøj i arbejdet med at styrke kvalitet og sammenhæng i de lokale sundhedstilbud til ældre borgere. Desuden arbejdes der med rehabilitering og inddragelse af velfærdsteknologi, der fortsat skal udvikles og styrke borgernes selvhjulpenhed og uafhængighed af hjælp.

Opdateret: 06-05-2019 12:45
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt