Syddjurs Kommune nr. 10 i Dansk Byggeris måling af kommunernes erhvervsvenlighed

Syddjurs Kommune flytter sig til en 10. plads i Dansk Byggeris måling af erhvervsvenlighed. Det positive resultat skyldes blandt andet byggesagsbehandling, partnerskaber om erhvervspraktik, kommunale investeringer og et tværkommunalt samarbejde om erhvervsaffald. Borgmester Ole Bollesen glæder sig over den gode placering og vil bruge resultaterne i det videre arbejde.

Dansk Byggeri præsenterer hvert år hvordan landets kommuner lykkes med at være erhvervs- og byggevenlige. I undersøgelsen har Syddjurs Kommune flyttet sig fra en 48. plads til 10. plads. Målingen baserer sig på 22 målepunkter som kommunerne melder ind.

Syddjurs Kommune placerer sig positivt med gode sagsbehandlingstid på byggesager, erhvervspraktik i folkeskolerne, en tydelig udbudspolitik, brug af arbejdsklausuler og høje kommunale investeringer. Modsat trækker det ifølge Dansk Byggeri ned, at kommunen udliciterer for lidt på det tekniske område, har for mange ansatte på materielgårdene, har for kort åbningstid på genbrugsstationerne og for høj grundskyldsprocent.

-  Jeg er glad for den gode placering, selvom man skal være opmærksom på, at den type målinger ikke altid siger noget om vores egentlige service. Det er min oplevelse, at vi leverer en god kvalitet og har en god løbende dialog med erhvervslivet, selvom vi selvfølgelig har været udfordret her under Corona. Jeg vil selv fremhæve vores erhvervspraktik i folkeskolerne og møder med lokale entreprenører i forbindelse med udbud. Desværre får vi ikke point for vores gode samarbejde i Business Region Aarhus, der har givet alle virksomheder adgang til genbrugsstationer på tværs af kommunegrænserne.

For yderligere data se:

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/analyse-og-politik/kommunal-erhvervsvenlighed/kommunernes-samlede-erhvervsvenlighed-2020/

Opdateret: 03-09-2020 08:00
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt