Syddjurs siger nej tak til vindmøller ved Vosnæs

Syddjurs Kommune opfordrer Aarhus Kommune til at gentænke arealudpegning for 150 meter høje vindmøller ved Vosnæsgård, tæt på Kalø Vig. De store møller vil ændre oplevelsen af den bevaringsværdige kyststrækning omkring Kalø Vig markant. Det vil have varige konsekvenser for oplevelse af national kulturarv og mulighederne for turisme og bosætning i området.

Aarhus Kommune har for nylig sendt et tematillæg om vedvarende energi til Aarhus Kommuneplan 2017 i høring. I tematillægget udpeges der arealer til både opsætning af solenergianlæg og til vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. En af udpegningerne til vindmøller er umiddelbart øst for Vosnæsgård, syd for Savmølle Skov, med nærhed til Kalø Vig. I forslaget til udpegning vil det være muligt at opstille tre vindmøller med en totalhøjde på 150 meter.

Sagen er blevet drøftet i Syddjurs Kommunes økonomiudvalg og der er efterfølgende sendt et kritisk høringssvar omkring placeringen af de 150 meter store vindmøller ved Vosnæs. Vindmøllerne vil ændre oplevelsen af den særlige kystnære natur omkring Kalø Vig, som har stor betydning som rekreativt område. Området er særligt sårbart med national kulturarv og mange besøgende turister.

Borgmester Ole Bollesen udtaler:

 - Jeg er ligesom resten af vores byråd stor tilhænger af vedvarende energi, men vi har samtidig en forpligtelse overfor det enestående kulturlandsskab langs vores kyst. Placeringen af de meget store møller vil ændre oplevelsen af et bevaringsværdigt kystlandskab, som er særligt afhængigt af turisme og bosætning. Samtidig har vi i området omkring Kalø Slotsruin en national kulturarv som vil blive forstyrret af så store vindmøller. Jeg vil derfor opfordre Aarhus Kommune til at gentænke placeringen af vindmøller ved Vosnæs.

Syddjurs Kommune anbefaler, at arealudlægget for vindmøller ved Vosnæsgård tages ud af den fremtidige planlægning for vedvarende energi i Aarhus Kommune.

Opdateret: 25-11-2019 14:23
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt