Trivselsmåling: Meningsfuldt arbejde og gode kollegaer giver flot resultat i Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune har i marts afviklet en ledelses- og trivselsundersøgelse blandt alle kommunens ledere og medarbejdere. De samlede resultater viser høj tilfredshed med Syddjurs Kommune som arbejdsplads. Især oplevelsen af at have et meningsfuldt arbejde og et arbejdsmiljø, hvor man støtter hinanden og har en god omgangstone, medvirker til det flotte resultat.

"Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning" og "Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde" er nogle af de spørgsmål, som Syddjurs Kommunes medarbejdere har svaret på i den trivselsmåling, der blev gennemført i marts i år. 90 % svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde og samlet set viser resultaterne, at medarbejdernes motivation og engagement ligger højt - og faktisk en smule højere end andre kommuner.

Nogle af de spørgsmål, som scorer allerhøjest er spørgsmål, om hvorvidt man synes, at man har meningsfulde arbejdsopgaver, om man har en god omgangstone og om man hjælper og støtter hinanden i de enkelte afdelinger

Jobtilfredsheden og engagementet i de samlede resultater viser sig også stabilt på tværs af sektorniveauer, som skole- og dagtilbudsområdet samt Sundhed og Omsorg.

Borgmester Ole Bollesen udtaler:

Jeg er meget glad for, at ledere og medarbejdere synes, at deres arbejde er meningsfuldt. Det taler lige ind i det, der er kernen for os som kommune - nemlig at skabe services og oplevelser, der giver mening for borgerne. Derfor er engagement og motivation for det daglige arbejde en vigtig forudsætning for at vi kan gøre vores arbejde godt. Og det viser undersøgelsen, at vores medarbejdere i høj grad har.

Trivselsmåling som dialogværktøj

Formålet med undersøgelsen er, at danne et solidt grundlag for dialog om trivsel og arbejdsmiljø. Undersøgelsen er derfor en vigtig del af det kontinuerlige fokus på trivsel, men kan ikke stå alene. Derfor er den efterfølgende dialog på de lokale arbejdspladser det allervigtigste.

Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen udtaler:

Med en svarprocent på 83 %, har vi et godt fundament for den lokale dialog som nu skal i gang ude i områderne. Der er gode resultater, der skal bevares, og udfordringer vi skal arbejde videre med. For eksempel skal vi fortsat og fremadrettet have fokus på balancen mellem opgaver og tid, vi skal sørge for god inddragelse i forandringsprocesser og så skal vi arbejde videre med en nærværende faglig ledelse. Det er alle væsentlige opmærksomhedspunkter, som vi sammen skal vægte og udvikle i de kommende handleplaner, gennem vores løbende dialog i dagligdagen - og i vores velfungerende MED-organisation.

Som led i arbejdet med trivsel i Syddjurs Kommune har man endvidere arbejdet målrettet på, at der på alle ledelsesniveauer arbejdes professionelt og dedikeret med at have høj trivsel og lavt sygefravær. Arbejdet for et lavt sygefravær handler i høj grad om, at man gennem arbejdet med trivsel, forebygger fravær og fastholder medarbejderne. I stedet for kun at se på tal for sygefravær kigger man også på antal af langtidsfriske medarbejdere (max 3 sygefraværsdage på et år) og, hvor man kan sætte ind med en tidlig indsats.

 

Kontakt

Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen

Mobil 20585018

jhj@syddjurs.dk

eller

HR chef Heine Hauptmann Dyppel

Mobil 40383328
hehd@syddjurs.dk

 

Fakta

  • Ledelses- og trivselsundersøgelsen blev gennemført for første gang i 2017 og gennemføres hvert andet år.
  • Alle 3400 ansatte i Syddjurs Kommune får sendt et spørgeskema elektronisk
  • Medarbejdernes svar er anonyme.
  • De lokale ledere og medarbejderrepræsentanter vil gennemgå deres lokale resultater og planlægge en dialog med medarbejderne samt udarbejde egne handleplaner på baggrund af resultaterne.

Foto

Arbejdsmiljødag i Syddjurs Kommune maj 2019

Bilag

Kommenteret hovedrapport

Opdateret: 03-06-2019 09:54
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt