Udledningen af CO2 i Syddjurs er faldet markant

CO2

I løbet af de sidste 10 år er udledningen af CO2 i Syddjurs Kommune reduceret med 30 procent, svarende fra en udledning i 2007 på 380.000 tons CO2 til 265.000 tons i 2016 viser den seneste opgørelse af CO2-udledningen fra energiforsyning og transport i kommunen. Dette svarer til en reduktion fra ca. 9,2 tons CO2 pr. borger i 2007 til 6,4 tons i 2016.

Det størst fald i CO2-udledningen er registreret på vores elforbrug, hvor der er målt et fald på ca. 75.000 tons CO2/år, hvilket især skyldes de senere års omstilling fra "sort strøm" (dvs. el produceret af kul) til "grøn strøm" produceret af vind, solceller og biobrændsler.

CO2-udledningen fra transportsektoren er gennem de sidste 10 år faldet en smule på trods af, at bilparken i Syddjurs i perioden er steget fra ca. 17.000 til 20.000 biler, Dette skyldes især, at transportsektoren er blevet mere energieffektiv, og at andelen af vedvarende brændstoffer er steget. For industrien er CO2-udledningen i perioden faldet med ca. 11.000 tons CO2/år, hvilket også skyldes at virksomhederne er blevet mere effektive til at udnytte energien.

For den kollektive varmeforsyning er der kun registreret en minimal reduktion i CO2 udledningen, hvilket skyldes, at alle varmeværker i forvejen benytte CO2-neutrale brændsler som halm og træflis .For den individuelle opvarmning udenfor fjernvarmeforsyningsområderne ses en reduktion på ca. 10.000 tons CO2/år, hvilket skyldes, at oliefyrene er blevet udskiftet til andre varmekilder, og at der er foretaget energiforbedringer i bygningsmassen.

Formanden for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen udtaler:

- Det er dejligt, at det går i den rigtige retning i Syddjurs, men der er lang vej endnu, hvis vi skal nå at bremse klimaforandringerne. Herhjemme er det især bydende nødvendigt, at Christiansborg sørger for en ambitiøs omstilling af transportsektoren. Desuden bør el fra sol og vind i højere grad erstatte brugen af biobrændsel. Vores egen adfærd spiller i høj grad også en rolle i denne sag. Alle skridt i den rigtige retning er nødvendige - både her i Syddjurs og i resten af verden.

Vedlagt rapport: Udvikling af CO2-emissioner i Syddjurs Kommune 2007-16

BilagStørrelse
bilag 1 - notat syddjyrs kommune co2.pdf458.41 KB
Opdateret: 03-01-2019 16:05
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback