Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller to solcelleprojekter til godkendelse i 2021 og to i 2022

Udvalget for plan, udvikling og kultur har indstillet til Byrådet, at der igangsættes lokalplanlægning for 2 solcelleprojekter i 2021 ved Mesballe og Høegholm. I 2022 kan der igangsættes lokalplanlægning for yderligere 2 projekter ved Kolind og Dalsgaard.

I 2022 indstiller Udvalget at der gennemføres en forudgående offentlighedsfase for et muligt nyt projekt. I 2023 ønsker udvalget igen at tage stilling igangsætning af lokalplanlægning for 2 projekter. Udvalget indstiller, at der ikke planlægges for anlæg ved Ridsegård, Nimtofte og Bjørnholm. Øvrige mulige udpegninger afventer vedtagelsen af kommuneplan 2024.

En længere proces omkring solcelleanlæg nærmer sig sin afslutning i Syddjurs Kommune. Udvalget for plan, udvikling og kultur har på deres møde onsdag den 9. juni 2021 behandlet høringssvar til 8 ansøgninger om solcelleanlæg.

Udvalget for plan, udvikling og kultur indstiller følgende:

  • Der igangsættes umiddelbart lokalplanlægning for solcelleprojekter ved Mesballe, og Høegholm i 2021.
  • I 2022 vil politikerne tage stilling til igangsætning for solcelleprojekter ved Kolind og Dalsgaard.
  • I 2023 vil politikerne tage stilling til igangsætning for solcelleprojekter ved Sophie-Amaliegaard og eventuelt Margrethelund.
  • Der arbejdes ikke videre med projekterne ved Ridsegård, Bjørnholm og Nimtofte, da der ud fra en grundig individuel vurdering - herunder af landskabsmæssige forhold, hensyn til naturen samt nærheden til bysamfund - er andre projekter som er bedre egnede.

For hvert af de godkendte projekter har udvalget udtrykt en række markante forventninger til det videre planlægningsarbejde. Det betyder eksempelvis, at flere af projekternes arealer beskæres, at den visuelle påvirkning skal mindskes mest muligt og at dialogen med nærområdet skal styrkes.

Formanden for udvalget for plan, udvikling og kultur Riber Hog Anthonsen udtaler:

 - I udvalget har vi i enighed peget på hvordan vi vil gribe de kommende års planlægning an. De valgte projekter er dem, der bedst overholder de kriterier, vi har opsat, og som vi vurderer, er de bedste egnede ud fra høringsmaterialet. Jeg vil gerne understrege, at det er en beslutning, som er taget på baggrund af et stort og grundigt forarbejde. På Udvalgets vegne vil jeg gerne takke for de mange indlæg, høringssvar og dialoger. Jeg er klar over, at solcelleanlæg påvirker vores landskab, men det er også et stort og positivt skridt i retning af en mere grøn kommune. Jeg synes, at vi som kommune er nødt til at tage et medansvar for en mere bæredygtig energiproduktion, og derfor ser jeg frem til Byrådets endelige godkendelse den 23. juni 2021.

Behandlingen er sket på baggrund af en forudgående offentlighedsfase, hvor otte projekter har været i høring. Der er indkommet en stor mængde kommentarer, ideer og forslag til den fremadrettede planlægning, som alle er blevet systematiseret og behandlet af kommunens administration.

Kommunens behandling af solcelleanlæg er sket på baggrund af Kommuneplan 2020, der indeholder retningslinjer for arealudpegning.

Udvalget for plan, udvikling og kultur udtrykker desuden følgende forventninger til den kommende kommune- og lokalplanlægning af solcelleprojekterne:

  • Planlægningen skal ske i dialog mellem udviklere, kommune og lokalsamfund, og der skal være en plan for fremadrettet lokal dialog og kommunikation.
  • Den visuelle påvirkning imødegås i videst muligt omfang. Det kan handle om skærmende beplantning, højde på solceller, placering af solceller, afgrænsning af området og lignende.
  • Lokalsamfundenes adgang til stiforløb, (adgang til) bynær natur, biodiversitetsarealer, og at mulighed for formidling/sundhed/kultur indgår i projekterne.
  • Hensyn til miljø samt dyre- og planteliv tilgodeses.

Bilag: Referat - Planlægning for solenergianlæg. Behandling af forudgående  offentlighedsfase.

Øvrige bilag kan ses på dagsorden her: https://www.syddjurs.dk/dagsorden/udvalget-plan-udvikling-og-kultur-puk-09-06-2021

 

Opdateret: 09-06-2021 19:38
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt