Ungekonference: 140 drøftede rammer for det gode ungdomsliv

Ungekonferencen

Hvordan skaber man et godt ungdomsliv? Det var til drøftelse på Syddjurs Kommunes ungekonference den 21. november. Emnerne var talrige, alt lige fra den stress unge er udsat for, status på kriminalitet, uddannelse, den mentale sundhed og gode samlingssteder for unge i byerne. Der vil nu blive arbejdet videre med de mange input i udvalg og Byråd.

Konferencen blev indledt med en række oplæg. Først fra ungeforskeren Laila Colding Lagermann om dagens ungdomskultur, der er præget af individualitet, performance og præstationer. En kultur mange unge kæmper med, og som for nogle giver stress. Herefter var der oplæg fra Østjyllands Politi om ungdomskriminaliteten i kommunen. Den har en nedadgående tendens, også selv om nogle i byområder i kommunen oplever, der er for meget larm i parker og andre offentlige rum.

De fælles oplæg blev rundet af med et oplæg fra ungdomsrådet Demorådet og ungeprojektet Rampen. I en video og en række personlige indlæg havde de blandt andet fokus på behovet for en god busdrift, hyggelige væresteder, mere information om erhvervsuddannelserne samt en dagligdag med højt tidspres. 

Dagen blev rundet af med en række workshops, hvor man med udgangspunkt i cases drøftede temaer i et godt ungdomsliv.

Formand for udvalget for familie og institutioner Kirstine Bille udtaler:

- Det var en rigtig positiv oplevelse at se så mange deltagere, som ikke normalt mødes, gå i dialog og udvikle sammen. Jeg er sikker på, at det vil give os ny indsigt og nye udviklingsmuligheder. Jeg ser meget frem til, at se alle de mange indlæg samlet og komme til politisk behandling. Her er det vigtigt, at understrege at det gode ungdomsliv er en tværgående opgave, som vi skal arbejde på i fælleskab i alle de politiske udvalg og i byrådet.

Formand for Demorådet Marie Kjær Madsen udtaler:

- Det har været rigtig interessant, at der har været så mange forskellige deltagere. Det har været godt, at få mange forskellige vinkler på det gode ungdomsliv. Det har givet mere indsigt i, hvad vi selv kan gøre for at få indflydelse, og hvad vi kan gøre for at få inddraget flere unge.

På ungekonferencen blev der arbejdet med cases i fem forskellige workshops:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Dialog med myndighederne og digital dannelse
  • Mental sundhed og trivsel
  • Demokrati og indflydelse
  • Steder at være ung i Syddjurs

De mange indtryk fra dagen vil blive behandlet og givet videre til politisk behandling i de politiske udvalg og i byrådet i det nye år.

Opdateret: 23-11-2018 13:56
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt

Feedback