Ungekonference den 21. november - skal sættes fokus på det gode ungdomsliv

Ungekonferencen

Der er fokus på det gode ungdomsliv ved ungekonferencen den 21. november hvor unge og alle fagfolk og frivillige, som arbejder med børn og unge, er inviteret.  Målet er at samle viden om de gode og dårlige sider ved ungdomslivet i kommunen samt lave anbefalinger til det videre arbejde.

Baggrunden for ungekonferencen er byrådets ønske om at støtte og udvikle et positivt ungdomsliv for alle kommunens unge. Det er en indsats som går på tværs af alle kommunens fagområder, og som civilsamfundet har en stor aktie i. Derfor inviteres der til ungekonferencen bredt ud til alle fagfolk og til de mange frivillige, som arbejder med unge i fritids – og kulturlivet. På konferencen deltager unge fra Demorådet, som også har været med i planlægningen.

Formanden for udvalget for familie og institutioner Kirstine Bille udtaler:

- Langt de fleste unge i kommunen har det godt og har en positiv overgang til voksenlivet og uddannelser. Det skal vi fastholde og udvikle, men samtidig skal vi hjælpe de unge som har det svært med at finde sig til rette. Det kræver både viden og samarbejde på tværs. Jeg opfatter ungekonferencen som det første skridt og jeg glæder mig til at deltage og høre oplæg fra en ungeforsker og ikke mindst de unge selv.

Konferencen er planlagt i en arbejdsgruppe med unge fra Demorådet, ledere og medarbejdere fra sundhedsområdet, ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet, Ungdomsskolen, kommunens ungekontakt, det tekniske område og kulturområdet.

De frivillige foreninger i fritids- og kulturlivet er blevet inviteret direkte og der er desuden indrykket annoncer med åbne invitationer til foreningslivet.

Ved konferencen er der oplæg fra Demorådet i samarbejde med Rampen og de fælles elevråd, Østjyllands Politi og ungeforskeren Laila Colding Lagermann.

Ved konferencen afvikles en række workshops med følgende temaer:

  • Uddannelse/beskæftigelse,
  • Dialog med myndighederne
  • Sundhed og trivsel
  • Demokrati og indflydelse
  • Steder at være ung i Syddjurs
Opdateret: 06-11-2018 13:47
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt