Digitaliseringsstrategi

De strategiske fokusområder

I Syddjurs Kommune har vi længe været yderst optaget af digitalisering, og af at digitalisere der, hvor det giver mening. Derfor har vi udviklet en ny digitaliseringsstrategi, som blev vedtaget i april 2016, og som vil rammesætte digitaliseringsindsatsen i de kommende år. Digitaliseringsstrategien har til formål at øge værdien af digitalisering for borgere, virksomheder og personale, bl.a. ved at sikre forankring af digitaliseringsindsatsen i forretningens behov, skabe en fælles retning for Syddjurs Kommunes digitaliseringsaktiviteter samt sikre forankringen af nationale og lokale strategier. De strategiske fokusområder i 2016 og 2017 er:

  • Effektivitet
  • Strategisk ledelse
  • Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng
  • Samarbejde mellem forvaltninger, myndigheder og sektorer
 
De 6 digitaliseringsprincipper

Kernen i digitaliseringsstrategien er de 6 digitaliseringsprincipper. Disse er tænkt, som det fundament digitaliseringen i kommunen skal bygge på, samt de retningslinjer, som parterne skal efterleve.

  1. Forretningen bestemmer behovet for IT-understøttelse og fastsætter kravene
  2. Udnyttelse af eksisterende funktionalitet, før der købes nyt
  3. IT-projekter prioriteres ud fra strategisk vigtighed samt de samlede effekter og omkostninger
  4. Veltilrettelagt gevinstrealisering er en del af alle projekter
  5. Alle ledere er digitale ledere
  6. Vi anvender altid Syddjurs Kommunes principper for IT-arkitektur
 
Strategiprocessen i korte træk

Udgangspunktet for strategien er en grundig afdækning af de behov, mål og udfordringer kommunens fagområder arbejder med, koordineret med årets budgethjul. Processen er i korte træk: De enkelte fagområders drifts- og strategimål bliver grundigt gennemgået, og med inspiration til effektivisering fra KL’s B17-katalog foreslås forskellige indsatsområder. Indsatsområderne sættes ind i en matrix, som sammenligner indsatserne på realiserbarhed versus gevinstpotentiale, og Koncernledelsen tager herudfra stilling til hvilke indsatser, der skal prioriteres og udgøre stratetiske digitaliseringsindsatser indenfor næstkommende budgetår. Resultatet er 2-5 strategiske indsatser som er prioriteret af den samlede Koncernledelse og som har et tydelig gevinstpotentiale og en virkning på de følgende års budgetter.

 
Vil du vide mere

Læs hele Syddjurs Kommunes Digitaliseringsstrategi i PDF-filen nederst på siden.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om Syddjurs Kommunes Digitaliseringsstrategi er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Digitalisering Jon Badstue Pedersen på jbp@syddjurs.dk

BilagStørrelse
digitaliseringsstrategi.pdf1015.38 KB
Opdateret: 22-02-2019 16:13

Kontakt