EcoKnow - Intelligente digitale løsninger skal understøtte sagsbehandlingen

 

Syddjurs Kommune deltager i et storstilet innovations- og forskningsprojekt kaldet EcoKnow. Målet er at skabe nye intelligente løsninger som letter sagsbehandlingen af komplekse områder med automatisk sortering af materiale og beslutningsstøtte.

 

Syddjurs Kommune deltager de næste fire år i et storstilet innovations- og forskningsprojekt kaldet EcoKnow. Målet med projektet er, at gøre sagsbehandlingen i kommunerne mere borgernær, smidig og intelligent.

 

Nye digitale løsninger skal blandt andet give beslutningsstøtte og hjælpe sagsbehandlerne med hurtigt overblik over de vigtigste oplysninger i en borgers sag. Endvidere skal de nye digitale løsninger blive så fleksible, at sagsbehandlerne selv kan tilpasse systemet ved for eksempelvis lovændringer. Derved vil der hurtigere, og i højere grad, kunne opnås det optimale handlingsforløb til gavn for både borger og kommune.

 

Kommunaldirektør i Syddjurs Kommune Jesper Hosbond Jensen udtaler:

 

”Det er vigtigt for Syddjurs Kommune at sikre opmærksomhed på samspillet mellem teknologi og mennesker, herunder at inddrage både medarbejdere og borgere i samskabelsen af fremtidens kommunale services. EcoKnow er et ambitiøst projekt der skabes i samspil mellem private leverandører, kommuner og nogle af landets bedste forskningsinstitutioner – og vi glæder os til at bidrage til projektet og at høste resultaterne i form at mere fleksible og automatiserede arbejdsgange samt ikke mindst øget kvalitet af vores service til borgerne.”

 

EcoKnow i Syddjurs Kommune

EcoKnow er i Syddjurs Kommune forankret i Digitaliseringsafdelingen i et tæt samarbejde med Familieafdelingen.

Syddjurs Kommune skal fra start være med til at underbygge og teste de nye digitale løsninger, der blandt andet bliver udviklet på baggrund af de udfordringer, kommunen oplever på familieområdet.

 

”Vi er helt med på EcoKnows ambition om at kunne levere intelligent automatiseret processtyring og beslutningsstøtte til sagsbehandlerne, sådan at de kan anvende deres faglighed i den direkte kontakt med borgerne i stedet for at sidde vendt mod en skærm”, siger Familiechef Christina Kaae Simonsen.

 

Særligt vil der i Syddjurs Kommune blive set på, hvorledes sagsgangene kan understøttes via process mining og evidens forecast. Disse teknologier gør det muligt, på baggrund af mønstre samt erfaringerne fra tusindvis af borgere og sagsbehandlere, at sandsynliggøre, hvad der er den bedste indsats for en given borger på et givet tidspunkt.

 

De nye teknologier skal også hjælpe nye medarbejdere med at få overblik over store og komplekse sager ved at gennemgå alt sags- og baggrundsmateriale og automatisk udtrække det essentielle. Derved vil eksempelvis sagsbehandlerskift kunne understøttes meget bedre, da det bliver hurtigere for sagsbehandlerne at danne sig et fyldestgørende overblik over borgerens situation, og hvad der er den optimale indsats.

 

Deltagere og samarbejdspartnere

Innovationsfonden investerer 16 mio. i projektet, som har et samlet budget på knap 25 mio. kroner.

I spidsen for projektet står lektor ved IT-Universitetet, Thomas Hildebrandt, og partnerne tæller foruden Syddjurs Kommune også KMD, Exformatics, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Kammeradvokaten, Globeteam, Københavns Kommune, Dansk Socialrådgiverforening og det italienske firma MAPS. Projektet vil ansætte to PhD-studerende og to PostDocs i 2018 - 2020.

 

Mere information:

Jon Badstue Pedersen, Afdelingsleder for Digitalisering, Syddjurs Kommune, 21173915, jbp@syddjurs.dk

Sofie Lykke Sørensen, Digitaliseringskonsulent, Syddjurs Kommune, 50829968, sols@syddjurs.dk

 

Opdateret: 19-02-2019 15:48

Kontakt