Syddjurs Kommunes IT-arkitekturprincipper

IT-arkitekturprincipper

Efter salget af KMD er arkitekturstyring en ny og vigtig opgave for kommunerne. Syddjurs Kommune har i samarbejde med Favrskov og Norddjurs udarbejdet 10 IT-arkitekturprincipper, der udpeger opmærksomhedspunkter ved anskaffelse af IT:

  • Skab sammenhængende digitale oplevelser for borgere og virksomheder
  • Forretningens behov skal drive og definere løsningerne
  • Understøt digitalt samarbejde med andre sektorer og myndigheder
  • Anvend IT-arkitektur med komponenter og lagdeling
  • Brug standardiserede og åbne integrationsmønstre mellem systemer/løsninger
  • Anvend og bidrag til fælleskomponenter og Open Source
  • Anvend strategiske systemplatforme
  • Indtænk fortrolighed og sikkerhed i alle IT-løsninger
  • Anvend fælles og autoritative data
  • Indtænk hele produktets livscyklus ved indkøb

Principperne revideres hvert år, og peger på hvordan vi ved anskaffelse for færrest penge kan få mest kvalitet i de digitale services set med borger- og medarbejderøjne. Andre nøgleord er sikkerhed, autoritative data, standardisering, strategiske systemplatforme og tværkommunalt samarbejde.

Læs mere om Syddjurs Kommunes IT-arkitekturprincipper i PDF-filen nederst på siden.

 

Den Fælleskommunale Rammearkitektur

Den Fælleskommunale Rammearkitektur danner baggrund for Syddjurs Kommunes IT-arkitekturprincipper. Den består af fælles principper, byggeblokke og standarder, som skal bruges af alle leverandører på det kommunale IT-marked. Alle leverandører skal således leve op til en række forudsætninger, når de skal levere IT til kommuner. Med et fælles sæt spilleregler kan data deles og genbruges på tværs af it-systemer, fagområder og myndigheder, til gavn både økonomisk og ressourcemæssigt.

 

Se en video om Den Fælleskommunale Rammearkitektur på https://vimeo.com/63736156

 

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om Syddjurs Kommunes IT-arkitekturprincipper er du velkommen til at kontakte projektleder Henrik Bojsen på heboj@syddjurs.dk

Opdateret: 25-01-2019 09:01

Kontakt