Nødtelefoner

Akutte telefonnumre i ferier og uden for åbningstid

Krise og akut

Akut hjælp i Region Midtjylland:

Alarm 112
Ved akut udrykning og livsfare. Har du akut behov for politi, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab skal du ringe 112.

Alarm 114
Har du brug for at komme i kontakt med politiet og er din henvendelse ikke akut eller hastende, skal du ringe 114.
Østjyllands politi tlf.: 8731 1448.

Lægevagt, skadestuer og akutklinik:
Hvis du er blevet akut syg eller kommet til skade, skal du :

  • på hverdage kl. 8-16 ringe til egen læge.
  • fra kl. 16 til 8 om morgenen, weekend og helligdage ringe til lægevagten på tlf. 7011 3131

Psykisk krise
Har du brug for akut psykiatrisk hjælp skal du:

  • på hverdage kl. 8-16: Ringe til egen læge.
  • fra kl. 16 til 8 om morgenen, weekend og helligdage: Ringe til lægevagten på tlf. 7011 3131

Lægen/vagtlægen kan henvise dig til en visiteret psykiatrisk modtagelse, hvor du kan få yderligere hjælp.

Psykiatrisk rådgivningstelefon

Borgere, herunder patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krisesituation, kan få råd og vejledning på den døgnåbne psykiatriske rådgivningstelefon : 78 470 470.

Akuttilbuddet
Akuttilbuddet er et tilbud til alle borgere i Syddjurs Kommune over 18 år, som er i akut psykisk krise – kan kontaktes på døgn telefon 5135 6476. Læs mere på http://akuttilbud.nu/ (link is external) (link is external)

Krisecentre
Randers Krisecenter
Markedsgade 5
8900  Randers
Tlf.: 8915 4990

Århus Krisecenter
Søndervangen 92
8260  Viby J
Tlf.: 8615 3522

Hotline for voldsudsatte
Ring til den døgnåbne anonyme hotline: tlf.: 7020 3082

Børn- og Unge

Er du AKUT bekymret for et barns ve og vel udenfor vores åbningstid, kan du ringe til Børn- og Ungevagten på tlf.: 2117 2944. Der kan ikke sendes SMS til akuttelefonen.

Kontakt sundhedsplejersken

Alle hverdage på hovednummer: 8753 5500 - efter kl. 16.00 kan Sundhedsplejens Telefonvagt Region Midt kontaktes på tlf.: 7020 8018 - telefonen er åben hver dag kl. 17 – 19 inklusiv weekender og helligdage.

 


Hjemmesygeplejen

Hvis du har brug for sygepleje, planlagt eller akut, skal du altid ringe til hjemmesygeplejen på
tlf.: 8753 6000 – åbent hele døgnet, alle årets dage.


Tandplejen
Hvis dit barn eller en borger visiteret til omsorgs- og specialtandpleje får tandpine, eller slår tænderne voldsomt, kan I uden udgift søge behandling hos:

Praktiserende tandlæge: På hverdage i tandlægens åbningstid.

Vagtordningen i Århus, Tandklinikken, Brobjergskolen, Frederiksallé 20, 8000 Århus C. Tlf. 4051 5162

Klinikken har åbent: fredag kl. 18.00 - 21.00, lørdag, søn- og helligdage kl. 10.00 - 13.00. I skal bare møde op. OBS: Behandling kun mod kontant betaling eller dankort. Regningen refunderes af Tandplejen.

Lægevagten efter kl. 16 på tlf. nr. 7011 3131. Her visiteres til skadestuen på Århus Sygehus (ved store tandskader

Specialtandplejen

Er du indskrevet til regelmæssig tandpleje i Afdeling for Regional Specialtandpleje i Randers, skal du i klinikkens åbningstid kontakte klinikken, i fald du har brug for akut tandbehandling.

Specialtandplejens telefon nummer er: 7844 6700. Udenfor klinikkens åbningstid gælder ovenstående muligheder.


Kloak, forurening, miljø og rotter

Problemer med kloak i område med offentlig kloakering
Syddjurs Spildevand A/S hovednr. 8753 1000
Driftområde øst   – vagttelefon tlf. 8634 2577 mobil 2344 5329
Driftområde vest – vagttelefon tlf. 8699 4810 mobil 2018 5486

Problemer med kloak på egen grund: kontakt en entreprenør eller slamsuger.

Natur og miljø
Natur og miljø har ikke en fast akutvagt. I nødsituationer fx ved forurening el. lign. kontakt beredskabet på Djursland, som varetages af Beredskab og Sikkerhed Djursland. Telefon 8959 4000.

Anmeldelse af rotter

På hjemmesiden elektronisk her: http://www.syddjurs.dk/borger/natur-miljoe-og-klima/rottebekaempelse

Eller ved at ringe til Natur og Vejservice på

tlf.: 87 53 52 00 i tidsrummet:

mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
fredag kl. 8.00 - 13.00

Veje og Trafik
Ingen nødtelefon, da det i en evt. nødsituation vil være politiet, der står for beredskabet.

Hvis der ifbm. snestorm er spørgsmål om vejene til fx sommerhuset er farbare henvises til www.vintertrafik.dk (link is external) (link is external), som opdateres løbende af DMI.

På www.syddjurs.dk under Trafik og Veje kan du læse om vinterberedskab og snerydning.

Opdateret: 21-09-2017 11:30

Kontakt

Relaterede links

Feedback