Budget 2022

Her kan du læse om processen frem mod vedtagelse af budget 2022. 

Budgetforlig indgået torsdag den 23. september 

> Se pressemeddeleles og budgetforliget her

Afgiv høringssvar

Du kan indsende høringssvar løbende helt frem til den endelige vedtagelse den 13. oktober 2021. Der er ingen tidsfrist, men jo tidligere de indkommer jo nemmere kan de tages i betragtning af Byrådet. 

> Se og afgiv høringssvar her

Direktionens budgetoplæg - Offentliggjort den 26. august

> Se direktionens budgetoplæg her

Baggrundbilag

Nederst på siden kan du finde kommunens økonomiske politik, befolkningsprognosen og tidsplanen.

Tidsplan i 2021

26. august: Byrådet får gennemgået direktionens oplæg til et budget i balance

27. august: Direktionens budgetoplæg præsenteres for kommunens MED organisation (ledelse og medarbejderrepræsentanter), høringsparter og offentliggøres på kommunens hjemmeside

9. og 10. september: Budgetseminar for byrådet med udgangspunkt i budgetkataloget

14. september: Borgermøde om forslag til budget 2022 

15. september  Dialogmøde hvor Økonomiudvalget drøfter budgetforslaget med hovedudvalget. ( Det øverste samarbejdsudvalg for medarbejdere og ledelse.)

22. september: Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget på det åbne byrådsmøde

6. oktober: Økonomiudvalget drøfter ændringsforslag til budgetforslaget

13. oktober: Byrådet har 2. behandling af budgetforslaget på det åbne byrådsmøde og endelig dermed vedtagelse af budget for 2022

Opdateret: 14-10-2021 09:26

Kontakt