Budget 2022

Her kan du læse om processen frem mod vedtagelse af budget 2022. 

Baggrundbilag

Nederst på siden kan du finde kommunens økonomiske politik, befolkningsprognosen og tidsplanen.

Tidsplan i 2021

26. august: Byrådet får gennemgået direktionens oplæg til et budget i balance

27. august: Direktionens budgetoplæg præsenteres for kommunens MED organisation (ledelse og medarbejderrepræsentanter), høringsparter og offentliggøres på kommunens hjemmeside

9. og 10. september: Budgetseminar for byrådet med udgangspunkt i budgetkataloget

15. september  Dialogmøde hvor Økonomiudvalget drøfter budgetforslaget med hovedudvalget. ( Det øverste samarbejdsudvalg for medarbejdere og ledelse.)

21. september: Borgermøde om forslag til budget 2022

22. september: Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget på det åbne byrådsmøde

6. oktober: Økonomiudvalget drøfter ændringsforslag til budgetforslaget

13. oktober: Byrådet har 2. behandling af budgetforslaget på det åbne byrådsmøde og endelig dermed vedtagelse af budget for 2022

Opdateret: 07-07-2021 09:54

Kontakt