KL's delegeretmøder

KL's højeste myndighed er delegeretmøderne

KL's højeste myndighed er delegeretmøderne. Delegeretmøderne er en del af Kommunalpolitisk Topmøde.

Ordinært møde afholdes hvert år.

Sammensætning
Hver medlemskommune vælger én stemmeberettiget delegeret samt en stedfortræder for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Indbyggertallet regnes fra Danmarks Statistiks sidste opgørelse af folkeregistertallet, som er offentliggjort senest 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse.

I Syddjurs Kommune er der p.t. lidt mere en 40.000 indbyggere. Der er således valgt 6 delegerede og 6 stedfortrædere.

Udpget af Byrådet 2018 den 07-12-2017

Christian Haubuf (A) - stedfortræder Michael Stegger Jensen (A)

Kirstine Bille (F) - stedfortræder Helle Røge (F)

Jesper Yde Knudsen (Ø) - stedfortræder Niels Gyldenlund Mikkelsen (A)

Claus Wistoft (V) - stedfortræder Tommy Bøgehøj (C)

Riber Hog Anthonsen (V) - stedfortræder Jan Kjær Madsen (B)

Michael Mikkelsen (O) - stedfortræder Per Dalgaard (O)

 

Opdateret: 03-01-2018 11:26

Kontakt