Adresser og GPS

Om adresser og problemer med at finde vej med en GPS.

Vis din adresse.

En rigtig adressering er vigtig, ikke kun for postbuddet.

Når uheldet er ude, gælder det om at ambulancen, politiet eller brandvæsenet hurtigt og sikkert kan finde den rigtige adresse.

Det er dit ansvar som ejer af en ejendom at opsætte et tydeligt og synligt husnummerskilt, som passer med den adresse kommunen har fastsat.

Det er kommunen der fastsætter og ændrer adresser, så det er her du skal henvende dig, hvis du har spørgsmål vedrørende en adresse.

Læs folderen "Synlige adresser" fra danmarksadresser.dk.
Læs mere om adresser på hjemmesiden www.danmarksadresser.dk.

Hjælp min GPS kan ikke finde vej.

Mange kontakter kommunen, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS. Bemærk at dette typisk skyldes forhold, som kommunen ikke er herre over.

Alle landets kommuner ajourfører løbende adressedata i de offentlige databaser. Her har de private kortfirmaer mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger for at blive opdateret. Du kan finde information om hvordan du kan kontrollere om adressen er oprettet rigitigt af kommunen i denne artikel på danmarksadresser.

Som supplement hertil indsamler firmaerne selv oplysninger vha. målebiler, der registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet, og indberetninger fra brugere. Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan fejlene indberettes via en on-line rapportering til de 2 største leverandører af GPS-data:

Navteq    (Garmin GPS m.fl.) : http://mapcreator.here.com/mapcreator/?site=mapreporter
Teleatlas  (TomTom GPS m.fl.): http://mapinsight.teleatlas.com/mapfeedback/index.php

Der kan jo også navigeres vha. diverse kortsider på nettet, og her er det muligt ofte at indberette fejl direkte. Oplever man fejl i Google Maps, kan de indrapporteres direkte på Google Maps, hvor der i nederste hjørne er angivet teksten ’Send feedback’. Tilsvarende er der på Kraks kortside ’Rapporter fejl’ og på Bing Maps ’Feedback’.

På Android telefoner er der oftest en google maps app, i den kan man hvsi mantrykker og holde ret sted trykkemere information, og der vil så være et menupunkt med "Rapporter et problem"

På Apple's produkter er der en kort app, i appen under indstillinger er der et menupunkt der hedder "Rapporter en fejl", her kan man indberette fejl til Apples kortdata.

Men vær opmærksom på, at fordi en fejl er rettet hos kortfirmaet kan der gå rigtig lang tid før den 'slår' igennem på den GPS, der sidder ude i bilerne, idet det kræver en opdatering af GPS'ens kort.

Opdateret: 27-03-2018 14:40

Kontakt

Relaterede links

Feedback