Hvem kan stemme?

Europa-Parlamentsvalget

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller

  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget.

 

Folketingsvalget

Valgret til Folketinget har enhver, der er fyldt 18 år, har dansk indfødsret (statsborgerskab) og fast bopæl i riget. Personer, der er umyndige, har dog ikke valgret.

Opdateret: 08-05-2019 11:07

Kontakt

Feedback