Kommunalvalg 2017

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der kommunalvalg

Der afholdes valg af 27 medlemmer til Syddjurs Byråd tirsdag den 21. november 2017.

Afstemningsstedet, hvor du skal afgive din stemme, fremgår af valgkortet, der bliver udsendt inden valget til hver enkelt vælger.

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00.

Afstemningen slutter, når der efter kl. 20.00 ikke melder sig vælgere for at afgive stemme, uanset at der gives opfordring dertil.

Valgret

Valgret til Syddjurs Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen, og som herudover enten har dansk indfødsret, er statsborger i et af de øvrige medlemslande i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de seneste 3 år forud for valgdagen. Dette gælder dog ikke, hvis du opholder dig i Danmark på tålt ophold, er udvist eller er kommet direkte fra udlandet til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner. Endvidere har du valgret, hvis du er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6.

Valgbar

Valgbar til Syddjurs Byråd er enhver, der har valgret til Byrådet, og som senest kl. 12 43 dage før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Kandidatlister og listeforbund

Kandidatlister og anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund til kommunalvalget den 21. november 2017 kan rekvireres hos Ledelsessekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, tlf. 87 53 50 00.

Kandidatlister til Syddjurs Byråd skal afleveres til borgmesteren på adressen Ledelsessekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft iflg. nedenstående tidsfrister:

05.09.2017

Kandidatlister kan tidligst indleveres fra de lister der ønsker fritagelse for underskrift fra stillere.

19.09.2017

Seneste frist kl. 12.00 for kandidatlister, der vil fritages for kravet om underskrift fra stillere.

 

Tidligste frist for aflevering af kandidatlister, der ikke kan fritages fra kravet om underskrift fra mindst 25 og højst 50 vælgere i kommunen som stillere.

26.09.2017

Valgsekretariatet skal senest kl. 12 meddele, om kandidatlisten kan fritages for kravet om underskrift fra stillere.

03.10.2017

Kandidatlister skal være indleveret senest kl. 12 for kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om underskrift fra mindst 25 og højst 50 vælgere i kommunen som stillere.

06.10.2017

Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne.

07.10.2017

Valgbestyrelsen skal senest give underretning om en kandidatlistes mangler.

09.10.2017

Frist for afhjælpning af mangler eller indlevering af en ny kandidatliste senest kl. 12.

Frist for tilbagekaldelse af kandidatliste kl. 12.

Frist for indgåelse eller tilbagetrækning af liste- eller valgforbund.

Endelig frist for opfyldelse af valgretsbetingelserne kl. 12.

 

I forbindelse med valget til Byrådet afholdes valg til regionsrådene i overensstemmelse med regionsvalgbestyrelsens bekendtgørelse.

BilagStørrelse
PDF icon Kort over afstemningssteder 2017.pdf1.83 MB
Opdateret: 22-08-2017 08:19

Kontakt

Relaterede links

Feedback