Kommuneplan 2016

Kommuneplan 2016 er den gældende kommuneplan for Syddjurs Kommune

Gældende kommuneplan

Kommuneplan 2016 er en digital kommuneplan. Der er adgang til kommuneplanen på  www.syddjurs.dk/kommuneplan2016.  

Forslag til Kommuneplan 2016 har været i offentlig høring i perioden 19. april til 14. juni 2016. Der indkom 62 høringssvar.

Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016, og behandlingen af de indkomne høringssvar skete på Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016, og på Byrådets møde den 21. september.

Du kan læse referat fra Byrådsmødet pkt. 705 her

Kommende kommuneplan for 2020 - 2032

Forslag til kommuneplan 2020 - 2032 blev godkendt på byrådsmødet den 29. januar 2020. Se referat og behandling her

Forslaget sendes i offentlig høring fra den 21. februar og 8 uger frem. Forslag til kommuneplan vil kunne ses digitalt på https://kommuneplan20.syddjurs.dk/ i høringsperioden.

Der afholdes tre borgermøder med forskellige temaer:

  • Turisme og handelsliv, den 17, marts i Ebeltoft
  • Klima og naturressourcer, den 26. marts i Kolind
  • Mobilitet og bosætning, den 1. april i Hornslet
Opdateret: 31-01-2020 17:45

Kontakt