Kommuneplan 2016 og kommende kommuneplan for 2020 - 2032

Kommuneplan 2016 er den gældende kommuneplan for Syddjurs Kommune. Den kommende kommuneplan for 2020 - 2032 er i høring.

Gældende kommuneplan

Kommuneplan 2016 er en digital kommuneplan. Der er adgang til kommuneplanen på  www.syddjurs.dk/kommuneplan2016.  

Forslag til Kommuneplan 2016 har været i offentlig høring i perioden 19. april til 14. juni 2016. Der indkom 62 høringssvar.

Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016, og behandlingen af de indkomne høringssvar skete på Økonomiudvalgets møde den 14. september 2016, og på Byrådets møde den 21. september.

Du kan læse referat fra Byrådsmødet pkt. 705 her

Digitalt borgermøde om forslag til kommuneplan den 8. september kl. 19.00 - 22.00

Af Covid-19-hensyn er de planlagte temamøder i september aflyst og erstattet af et samlet digitalt kommuneplanmøde 8. september.

Du kan se optagelsen af borgermødet:

Mødet forløb i sessioner:

kl. 19-20: Turisme og handelsliv
kl. 20-21: Mobilitet og bosætning
kl. 21-22: Klima og naturressourcer

Kommende kommuneplan for 2020 - 2032

Sidste nyt, den 28. april 2020 - Kommuneplanens høringsperiode er forlænget til den 5. oktober 2020. 

Økonomiudvalget har valgt at forlænge høringsperioden, så de tre oprindeligt planlagte borgermøder kan afholdes i september. 

Det betyder, at du stadig har mulighed for at fremsende høringssvar frem til 5. oktober. Herefter vil høringssvarene blive behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplan 2020.  Efter den nye plan forventes kommuneplanen at blive vedtaget i december 2020. 

Når tid og sted for de kommende borgermøder er endeligt planlagt, vil de blive annonceret  på høringsportalen, på kommunens facebookside og på kommuneplanforslagets forside.

Forslag til kommuneplan 2020 - 2032 blev godkendt på byrådsmødet den 29. januar 2020. Se referat og behandling her

Forslaget blev sendt i offentlig høring fra den 21. februar. Forslag til kommuneplan vil kunne ses digitalt på https://kommuneplan20.syddjurs.dk/ i høringsperioden.

Høringssvar- afgiv via vores høringsportal her

 

Opdateret: 10-09-2020 13:34

Kontakt