Kommuneplan 2020

Kommuneplan 2020 er den gældende kommuneplan for Syddjurs Kommune.

Gældende kommuneplan

Kommuneplan 2020 er en digital kommuneplan.

Forslag til Kommuneplan 2020 har været i offentlig høring i perioden 21. februar til 5. oktober 2020. Der indkom 297 høringssvar.

Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2020, og behandlingen af de indkomne høringssvar skete på Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020, og på Byrådets møde den 16. december 2020.

> Se video, referat og og bilag fra byrådets endelige behandling af kommuneplanen, punkt. 669

Den endelige og redigerede kommuneplan vil blive publiceret inden for 8 uger efter den endelige vedtagelse i byrådet.

Indtil videre finder kan du forslaget her: www.syddjurs.dk/kommuneplan2020 og i bilagene til byrådets behandling.

Opdateret: 20-12-2020 09:45

Kontakt