Finansiel strategi

Den finansielle strategi sætter de politiske rammer for kommunens finansielle risici, som Syddjurs Kommune er villige til at påtage sig i forhold til såvel likvide aktiver som langfristet gæld. Begge forhold er på et mere overordnet niveau reguleret igennem lovgivningen, herunder ikke mindst gennem styrelsesloven og lånebekendtgørelsen.

Strategien blev vedtaget på byrådsmødet den 24. februar 2016. Se mødet her

Opdateret: 21-09-2017 09:45

Kontakt

Feedback