Gentænk Borgerinddragelse

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede i 2016 at sætte yderligere fokus på, hvordan Syddjurs kan komme endnu længere med medborgerskab i øjenhøjde. Byrådet nedsatte derfor et § 17, stk. 4-udvalg (et midlertidigt udvalg) bestående af politikere og borgere, der sammen fik til opgave at komme med konkrete anbefalinger til Byrådet om borgerinddragelse i bred forstand.

 

Udvalget afholdt 4 møder og afleverede den 21. juni 2017 en rapport med 9 anbefalinger, som Byrådet har besluttet, skal indgå i dialogen med borgere i Syddjurs kommune.

 

Se referat og video fra byrådets behandling her

 

Du finder udvalgets anbefalinger her.

 

Referater fra møderne.

 

Anbefalingerne har forskellig karakter og spænder bredt. Nogle anbefalinger er strategiske og langsigtede, mens andre er meget konkrete. Anbefalingerne falder indenfor 3 temaer:

 

  1. Organisering af det politiske arbejde - så politikere og borgere spiller hinanden bedre!
  2. Synliggørelse - flere borgere skal være med til at udvikle Syddjurs Kommune!
  3. Gentænkte metoder til borgerinddragelse!

Video fra borgermødet


Udvalgets sekretariatsfunktion varetages af

Eva Due, Chef for Borgerservice og Digitalisering
Mobil +4530276991
edue@syddjurs.dk

Materiale

Herunder kan du finde kommissoirium og inspirationsmateriale om borgerinddragelse.

 

Opdateret: 15-03-2018 12:40

Kontakt

Feedback