Billedkunstrådet

Billedkunstrådet har som formål at styrke den professionelle billedkunsts potentiale i Syddjurs Kommune

Billedkunstrådet har som formål at styrke den professionelle billedkunsts potentiale i Syddjurs Kommune, støtte initiativer, der fremmer udviklingen af billedkunsten, og vejlede i forbindelse med større billedkunstneriske projekter. Billedkunstrådet skal derudover bidrage til øget synlighed omkring kunstnere i Syddjurs Kommune.

Sammensætning 
Billedkunstrådet består af 6 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer har baggrund i gruppen af professionelt udøvende billedkunstnere, 1 medlem er professionelt udøvende kunsthåndværker. 1 medlem har kunstkyndig baggrund og kendskab til formidling. 1 medlem har baggrund indenfor arkitektur. Derudover varetager en repræsentant fra Syddjurs Kommune, Plan, udvikling og kultur en sekretariatsfunktion. Der udpeges hvert år tre medlemmer for to år ad gangen.

Billedkunstrådets medlemmer for 2018:

Simon Aaen, Billedkunstner (formand)
artist@simonaaen.com

Stig Bredstrup, Arkitekt (næstformand)
bredstrup@mail.dk

Helle Fibiger, Billedkunstner
helle@fibiger.net

Vibeke Wang, Kunstformidler
vw@nymalt.dk

Leif Møller Nielsen, Kunsthåndværker
leifmnielsen@yahoo.dk

Ken Zier, Billedkunstner
info@kenzier.dk

Kulturkonsulent Lise Grankvist Larsen, Syddjurs Kommune (sekretær)
ligl@syddjurs.dk
 

Billedkunstrådet afholder fire - fem møder årligt. Der kan herudover aftales møder ved særlige omstændigheder.

Vedtægter for Billedkunstrådet i Syddjurs Kommune


 

Opdateret: 08-11-2018 13:53

Kontakt

Relaterede links

Feedback