Vil du være lægdommer?

Domsmand
Domsmand
Lige nu søger Danmarks Domstole nye lægdommere fra 2020 og fire år frem, og du kan blive en af dem.

Nævninge og domsmænd bliver udtaget for fire år ad gangen. Det er et borgerligt ombud, og det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget.

Udtagelsen sker på den måde, at et særligt udvalg i hver kommune - grundlisteudvalget - vælger et antal borgere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. I Jylland bliver listerne sendt til Præsidenten for Vestre Landsret.

Om at være lægdommer

Lægdommere fungerer på lige fod med de juridiske dommere. Det er derfor et stort ansvar at være lægdommer.
Hvis du bliver udvalgt som lægdommer, skal du regne med at blive indkaldt til at deltage i retssager ca. fire gange om året. Normalt er det kun en enkelt dag ad gangen, men der kan være sager, der tager flere dage eller uger.

Du bliver indkaldt med mindst tre dages varsel som domsmand og med en uges varsel som nævning.

Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe dit hverv som lægdommer.
Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud. Det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele den periode, du er udpeget.

Ansøgningsfristen for at søge om optagelse på grundlisten er den 10. marts 2019.

Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninge.

Hvis du vil have svar på, hvilke opgaver man har som domsmand eller nævning, eller hvilken indflydelse man har på dommen, kan du se en film, som besvarer nogle af spørgsmålene. Eller du kan læse mere på domstolenes hjemmeside: 

>> Se film

>> Læs mere på domstolenes hjemmeside

Vær opmærksom på at du skal være bosiddende i kommunen for at søge om optagelse på grundlisten i Syddjurs Kommune.

Vær opmærksom på, at du skal søge på ny, hvis du er optaget på nuværende grundliste og ønsker at fortsætte i perioden fra 2020 og frem.

Søg om at komme på grundlisten her

 

Opdateret: 07-01-2019 09:51

Kontakt

Feedback