Huslejenævn

Det fælleskommunale huslejenævn for Djursland

Nævnet har 3 medlemmer: En formand, der skal være jurist, og 2 andre medlemmer.

Følgende er beskikket fra 1. januar 2015 til 31. december 2018 for huslejenævnet:

 

Formand, beskikket af Statsforvaltningen:

Morten Gregers Berdiin

Bent Pedersen (stedfortræder)

 

Udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune på grundlag af indstilling fra udlejerorganisationen på Djursland:

Leon Nordmand Vetter

Joachim Jorge Vetter (1. stedfortræder)

 Søren Schack Poulsen (2. stedfortræder)

 

Udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune på grundlag af indstilling fra de større lejerorganisationer på Djursland:

Tine Storvang

Dorthe Kruse ((stedfortræder)

 

Socialt sagkyndig, udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune:

Niels Anders Poulsen

Trine Christensen (stedfortræder)

 
Opdateret: 08-01-2020 19:15

Kontakt