Der vises dokumenter fra fredag d. 10 juli 2020.

DokumentnummerDokumentnavnSagsnummer
185403/20Frivillig Fredag 2020. Arbejdsgruppen præsenterer oplæg20/2218
185401/20Godkendelse af dagsorden20/2218
185406/20Orienteringspunkter til den 1. juli 202020/2218
185407/20Eventuelt den 1. juli 202020/2218
185404/20Økonomisk overblik og årshjul, den 1. juli 202020/2218
185405/20Ansøgninger til § 18, 1. juli 202020/2218
185402/20Frivilligrådets kommunikation20/2218
207133/2039/20(B) Situationsplan19/45824
207583/20Færgevejen 19, 8400 Ebeltoft - Situationsplan med Niveauplan for bolig20/8058
207162/201/20(B) Yderligere dokumentation20/37181
207387/2031/20(B) Starterklæring konstruktion20/14623
207875/20_103999-20_v1_Bilag 2 - kort over naturinteresser i Syddjurs Kommune.PDF20/27947
207382/2031/20(B) Starterklæring brand20/14623
207679/201/20 11751 Carlsvognsvej 48, 8420 Knebel: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 7/10/202020/37285
207870/20_104005-20_v1_Bilag 6 - Naturinteresser i Norddjurs Kommune.PDF20/27947
208048/201/20(B) Snittegninger20/37328
207143/2012/20 nedrivning bygning, lovliggørelse,fjernet bygning: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 2 - 7/10/202020/20518
208003/201/20(B) Facadetegninger20/37320
207931/2011/20(B) Byggeskadeforsikring, tilbud20/36813
207516/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/37260
207523/2028/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/30649
207967/2026/20 Kastanievej 14, 8550 Ryomgård: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 7/10/202020/21410
208056/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/37329
207691/20Åvangen 48, 8444 balle- Kvitteringsskrivelse20/36705
207874/20_104000-20_v1_Bilag 3 - kort over fredninger i Syddjurs Kommune.PDF20/27947
207376/2031/20(B) Certificeret rådgiver brand20/14623
207379/2031/20(B) Starterklæring brand20/14623
207873/20_104002-20_v1_Bilag 4 - Bygge - og beskyttelseslinjer i Syddjurs Kommune.PDF20/27947
207350/20Fyrreklinten 19, 8420 Knebel - Svar på yderligere spørgsmål20/37000
207579/20Klydevej 12, 8410 Rønde - Forespørgsel vedr. opsætning af hegn20/37267
208057/201/20(B) Fuldmagt20/37329
207364/2031/20(B) Snittegninger20/14623
207831/20A09-001 - Situationsplan.pdf20/37114
207859/20Teglværksvej 1A, 8420 Knebel - Kvitteringsskrivelse20/36719
207968/2026/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/21410
207876/20_103993-20_v1_Bilag 1 - kort over placering af ledning.PDF20/27947
207782/201/20(B) Indholdsstoffer i luft fra cement- og betonstøberier samt betonblanderier20/37303
208041/201/20(B) Fuldmagt20/37328
207176/2039/20(B) Facadetegninger20/20375
207159/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/37181
207812/20Egsmark Høje 5, 8400 Ebeltoft - Kvitteringsskrivelse20/36813
207867/20_104009-20_v1_Bilag 9 - Jordforureninger i Norddjurs Kommune.PDF20/27947
207369/2031/20(B) Certificeret rådgiver brand20/14623
207374/2031/20(B) Certificeret rådgiver brand20/14623
207484/20Brev fra klagenævnet - videresendt til ansøger19/1635
207128/2039/20 Ravnsvej 34: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 7/10/202019/45824
207924/2011/20 Egsmark Høje 5, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 7/10/202020/36813
208044/201/20(B) Facadetegninger20/37328
207522/2028/20 Egsmark Høje 5, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 7/10/202019/30649
208042/201/20(B) Situationsplan20/37328
208045/201/20(B) Facadetegninger20/37328
207780/201/20(B) Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast20/37303
207778/201/20(B) Beskriv det ansøgte projekt20/37303
207610/20Færgevejen 19, 8400 Ebeltoft - Vedr. at ombygning af tag ikke kræver en dispensation20/8058
207683/201/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/37285
207992/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/37319
207835/20Martin Madsens Vej 27, 8543 Hornslet - Orientering om afsluttet partshøring og naboorientering20/19029
207373/2031/20(B) Certificeret rådgiver brand20/14623
207358/2031/20(B) Facadetegninger20/14623
207127/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/37177
208040/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/37328
207389/20Overblikket 22, 8543 Hornslet - Vedr. mangler ifm. færdigmelding20/25276
207524/2028/20(B) Planlagt arbejde19/30649
207160/201/20(B) Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information20/37181
207356/2031/20 Molsvej 1, Rønde: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 4 - 7/10/202020/14623
207395/20Planetvej 14, 8400 Ebeltoft - Vedr. spørgsmål til videre sagsforløb20/10229
207126/201/20 Nedsivning: Plansager, indsendelse nr. 1 - 7/10/202020/37177
207360/2031/20(B) Facadetegninger20/14623
207637/20Høgevej 116, 8560 Kolind - Henvendelse fra ansøger20/13883
207636/20Solsortestien 7, 8400 Ebeltoft - Kvitteringsskrivelse20/36702
207783/201/20(B) Indholdsstoffer i luft fra cement- og betonstøberier samt betonblanderier20/37303
207927/2011/20(B) Planlagt arbejde20/36813
207518/201/20(B) Yderligere dokumentation20/37260
207737/20Vestre Strandvej 16, 8420 Knebel - Kvitteringsskrivelse20/36710
207776/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/37303
208001/201/20(B) Situationsplan20/37320
208000/201/20(B) Fuldmagt20/37320
208043/201/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/37328
208004/201/20(B) Snittegninger20/37320
207130/2039/20(B) Situationsplan19/45824
207359/2031/20(B) Facadetegninger20/14623
207361/2031/20(B) Facadetegninger20/14623
207315/20Fyrreklinten 19, 8420 Knebel - Svar på supplerende spørgsmål20/37000
207371/2031/20(B) Certificeret rådgiver brand20/14623
207385/2031/20(B) Starterklæring brand20/14623
207153/201/20(B) Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information20/37180
207170/2039/20 Tilbygning Ydunvej, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 7/10/202020/20375
207172/2039/20(B) Situationsplan20/20375
207869/20_104006-20_v1_Bilag 7 - Fredninger i Norddjurs Kommune.PDF20/27947
207377/2031/20(B) Starterklæring brand20/14623
207877/20_103893-20_v1_Bilag 10 - Screeningsskema.PDF20/27947
207378/2031/20(B) Starterklæring brand20/14623
207318/20Fyrreklinten 17, 8420 Knebel - Supplerende spørgsmål20/37000
207994/201/20(B) Yderligere dokumentation20/37319
207779/201/20(B) Bygningsmæssige ændringer/udvidelser20/37303
207750/20Solskrænten 9, 8400 Ebektoft - Kvitteringsskrivelse20/36711
207625/20Drikkevandsforsyning på Sønderskovvej 620/24533
207372/2031/20(B) Certificeret rådgiver brand20/14623
207713/20BBR-indberetning20/8058
207711/20Landevejen 59C, 8543 Hornslet - Kvitteringsskrivelse20/36708
207468/20lerbakken 14, 8420 Knebel - Ibrugtagningstilladelse19/4699
207902/20Telefonnotat - sagen annulleres19/30649
207161/201/20(B) Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information20/37181
207171/2039/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/20375
207366/2031/20(B) Snittegninger20/14623
207786/201/20(B) Indholdsstoffer i luft fra cement- og betonstøberier samt betonblanderier20/37303
207357/2031/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/14623
207384/2031/20(B) Starterklæring brand20/14623
207997/201/20 Storkhøjevej 15: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 7/10/202020/37320
208005/201/20(B) Ubebyggede arealer20/37320
207777/201/20(B) Beskriv det ansøgte projekt20/37303
208039/201/20 Nyt sommerhus: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 7/10/202020/37328
207383/2031/20(B) Starterklæring brand20/14623
207174/2039/20(B) Facadetegninger20/20375
207969/2026/20(B) Dokumentationer iht. Byggetilladelsen20/21410
207684/201/20(B) Facadetegninger20/37285
207381/2031/20(B) Starterklæring brand20/14623
207309/20Fyrreklinten 19, 8420 Knebel - Svar på forespørgsel20/37000
207362/2031/20(B) Snittegninger20/14623
207761/20Solbakken 13, 8420 Knebel - Høringssvar fra Solbakken 23, 8420 Knebel20/14155
207375/2031/20(B) Certificeret rådgiver brand20/14623
207144/2012/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/20518
207132/2039/20(B) Situationsplan19/45824
208006/201/20(B) Signeringsbilag for dokumentationen Fuldmagt20/37320
207553/20Stationvej 0 - 8410 Rønde - Svarmail om placering af læskur20/29022
207868/20_104008-20_v1_Bilag 8 - Bygge og beskyttelseslinjer i Norddjurs Kommune.PDF20/27947
207999/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/37320
207871/20_104003-20_v1_Bilag 5 - Jordforureninger i Syddjurs Kommune.PDF20/27947
207152/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/37180
208002/201/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/37320
207929/2011/20(B) Dokumentation for valg af brandklasse20/36813
207781/201/20(B) Indholdsstoffer i luft fra cement- og betonstøberier samt betonblanderier20/37303
207320/20Fyrreklinten 19, 8420 Knebel - Yderligere spørgsmål20/37000
207517/201/20(B) Indtegn anlæg og supplerende info20/37260
207175/2039/20(B) Facadetegninger20/20375
207131/2039/20(B) Situationsplan19/45824
207154/201/20(B) Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information20/37180
208047/201/20(B) Facadetegninger20/37328
207680/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/37285
207368/2031/20(B) Certificeret rådgiver brand20/14623
207785/201/20(B) Indholdsstoffer i luft fra cement- og betonstøberier samt betonblanderier20/37303
207173/2039/20(B) Situationsplan20/20375
207363/2031/20(B) Snittegninger20/14623
207234/20Markvanding på Sønderskovvej 6, 8581 Nimtofte20/24533
207685/201/20(B) Snittegninger20/37285
208046/201/20(B) Facadetegninger20/37328
208062/201/20(B) Signeringsbilag for dokumentationen Fuldmagt20/37329
207367/2031/20(B) Snittegninger20/14623
207146/2012/20(B) Situationsplan20/20518
207611/20Nymånevej 34, 8400 Ebeltoft - Kvitteringsskrivelse20/36700
207147/2012/20(B) Situationsplan20/20518
207970/2026/20(B) Dokumentationer iht. Byggetilladelsen20/21410
207129/2039/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/45824
207394/20J.P. Nielsensvej, 8410 Rønde - Svar på anmodning om aktdinsigt20/20523
207925/2011/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/36813
207973/20Villendrupvej 26 - 8543 - BBR-indberetning20/1825
207386/2031/20(B) Certificeret rådgiver konstruktion20/14623
207505/20Gåsehagevej 2A, 8400 Ebeltoft - Annullering af sag20/4326
207993/201/20(B) Indtegn anlæg og supplerende info20/37319
207682/201/20(B) Situationsplan20/37285