Der vises dokumenter fra onsdag d. 20 marts 2019.

DokumentnummerDokumentnavnSagsnummer
100618/19Grågåsevej 2, 8544 Mørke - Er byggeriet i gang.pdf18/44491
101220/19BBR-indberetning19/8259
101339/19Porskærvej 49, 8420 Knebel - Mail med arealoverførselssag19/10826
101411/1912/19 Harevej 1, 8400 Ebeltoft: BR18 - Byggesager uden servicemål, indsendelse nr. 2 - 3/20/201918/43189
101271/19Kløvervangen 6A - 8410 Rønde - BBR-indberetning19/10497
101343/19Porskærvej 49, 8420 Knebel - udstykningskontrolskema706.pdf.pdf19/10826
101292/19Capellavej 75, 8420 Knebel - Er byggeriet i gang.pdf18/40118
100638/19Mail omkring Landbrugstilsyn onsdag den 10. april kl. 9.0019/10670
101177/19BBR-indberetning19/7088
101533/191/19(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/10845
101228/19MST - ImportEksportGruppen - The Danish EPA hereby transmits its acknowledgement of the notification FI 00358519/10522
100695/191 Artsscorekort.pdf18/48061
100826/1915/19(B) Facadetegninger/facadeskitser19/7952
101274/19BBR-indberetning19/7399
101114/19Stafet for Livet. Bannere. Opsætning i perioden 24. august - 7. september 2019. Afgørelse18/35390
100990/19Granvænget 26, 8420 Knebel - Svar på spørgsmål om notatlinje i BBR15/6288
100699/194 Særlig natur og potentiel natur og lavbund.pdf18/48061
101199/19Pilealle 32, 8400 Ebeltoft - Er arbejdet påbegyndt.pdf18/40623
100984/19Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft - Er byggeriet i gang18/23955
100807/19Bannerstativ nr. 318/35390
101273/19Rødkløvervej 4C, 8400 Ebeltoft - Mangelskrivelse19/8313
101412/1912/19(B) Konfliktrapport for ansøgningen18/43189
101156/19Stabrandvej 11, 8560 Kolind -Er byggeriet i gang18/41787
100531/1923/19 Dalen 8, 8420 Knebel: Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v., indsendelse nr. 3 - 3/20/201918/17367
100761/19Lærkestien 6, 8400 Ebeltoft - Konfliktsøgning19/7952
101347/19Porskærvej 49, 8420 Knebel - Ændringskort1.pdf.pdf19/10826
101454/19Markmusvej 6, 8410 Rønde - Er byggeriet påbegyndt?18/25658
100655/19Pindstrupvej 40, 8410 Rønde - Svar på forespørgsel19/9178
100561/19Overgårdsvej 14, 8410 Rønde - Konfliktsøgning19/7761
100696/192 Særlig natur.pdf18/48061
100660/19Dianavej 95, 8400 Ebeltoft - Præcisering, terrænregulering mm.19/4105
101051/19Glentevej 5A, 8400 Ebeltoft - Konfliktsøgning19/8246
101268/1919/19(B) Planlagt arbejde19/7353
101033/19Ole Geislers Vej 0, 8543 Hornslet - Mail med udstykningssag19/10784
101515/1929/19(B) Signeringsbilag for dokumentationen Fuldmagt19/1536
100697/193 Særlig natur og potentiel natur.pdf18/48061
101262/1919/19(B) Planlagt arbejde19/7353
101056/1916203.20190320.Brandnotat.pdf18/27962
101064/19Harevej 1, 8400 Ebeltoft - Er byggeriet i gang18/43189
101432/19Telefonnotat installation af UV-anlæg19/10640
100824/1915/19(B) Situationsplan19/7952
101255/1919/19 Pilevænget 35, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 3/20/201919/7353
101336/19Kløvervangen 6A - 8410 Rønde - ny situationsplan19/10497
100966/19BBR-indberetning19/8106
101141/19Nannas Vænge 1, 8543 Hornslet - Er byggeriet påbegyndt?18/8308
101246/19Kvittering fra organisation18/47007
100633/19Mågevej 25, 8400 Ebeltoft - Svar på forespørgsel19/9831
101037/19Ole Geislers Vej 0, 8543 Hornslet - Måleblad1.tif.tif19/10784
101182/19Tinghøjvej 15C, 8400 Ebeltoft - Er byggeriet i gang.pdf18/41538
101293/19Vrinners Bygade 37, 8420 Knebel - Er byggeriet påbegyndt?18/21620
101171/19Karl A. Møllers Vej 26, 8543 Hornslet - Er byggeriet i gang18/41582
100822/1915/19(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/7952
101042/19Ole Geislers Vej 0, 8543 Hornslet - udstykningskontrolskema706.pdf.pdf19/10784
101251/19Fyrbakken 7, 8400 Ebeltoft - Er byggeriet påbegyndt?18/20505
101102/19Sortevej 10, 8543 Hornslet - Din byggetilladelse er forældet18/8081
101039/19Ole Geislers Vej 0, 8543 Hornslet - Ændringskort1.pdf.pdf19/10784
101194/19Manhøjvej 63, 8420 Knebel - Byggetilladelsen er forældet18/8677
101072/19Asgilhøjevej 7, 8420 Knebel - Er byggeriet i gang18/42538
101510/19Tendrupvej 1 8543 Hornslet - Udvendig isolering udgør ca. 7 m²15/9280
101355/19Skråningen 47, 8420 Knebel - Anmodning om supplerende materiale19/10127
100828/1915/19(B) Ubebyggede arealer19/7952
101229/19FI 003885 The Danish EPA acknowledgement.pdf19/10522
100611/19Ravnebjergvej 5, 8410 Rønde - Fremsendelse af fuldmagt19/7088
101415/19Skråningen 47, 8420 Knebel - konfliktsøgning.pdf19/10127
100532/1923/19(B) Konfliktrapport for ansøgningen18/17367
101352/19Porskærvej 49, 8420 Knebel - Skematisk redegørelse1.pdf.pdf19/10826
101266/1919/19(B) Planlagt arbejde19/7353
101425/19Nedergade 24, 8400 Ebeltoft - Er byggeriet påbegyndt?18/24966
101227/19FI 003885 The Danish EPA written consent.pdf19/10522
101055/19Kølbakken 15 - 8400 Ebeltoft - Revideret brandnotat18/27962
101341/19Birkevænget 6, 8420 Knebel - Besvarelse af forespørgsel19/10410
100827/1915/19(B) Snittegninger19/7952
101192/19Kamillevej 16, 8420 knebel - Er byggeriet i gang.pdf18/41374
101370/19J.F. Nørbæks Vej 7, 8400 Ebeltoft - Besvarelse af forespørgsel19/10611
101429/19Spiræavej 28, 8420 Knebel - Vedr. Erklæring18/39468
100920/19Skovgårdevej 15, 8420 Knebel - BBR-indberetning19/10455
101465/19Byvangen 10, 8544 Mørke - Er byggeriet påbegyndt?18/25715
100821/1915/19 Lærkestien 6, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 3/20/201919/7952
101269/1919/19(B) Brand og konstruktionsklasse19/7353
100882/19Industrivej 2B, 8544 Mørke - Konfliktsøgning19/8124
101514/1929/19(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/1536
101225/19MST - ImportEksportGruppen - Notification FI 003585 - Danish EPA´s written consent to the notification concerning import of waste from Finland19/10522
101097/19Lübker Allé 42, 8581 Nimtofte - Er byggeriet i gang.pdf18/41816
101256/1919/19(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/7353
101178/19Rødkløvervej 4C, 8400 Ebeltoft - Konfliktsøgning19/8313
101041/19Ole Geislers Vej 0, 8543 Hornslet - Skematisk redegørelse1.pdf.pdf19/10784
101212/19Sofienlund 23, 8543 Hornslet - Er byggeriet i gang.pdf18/40187
100639/19SagsNr.19-10670_Dok.Nr.100355-19_v1_Landbrugstilsyn 201919/10670
101513/1929/19 Hornbjergvej 61, 8543 Hornslet: BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv, indsendelse nr. 3 - 3/20/201919/1536
101247/19MFVM Journal - SV: Syddjurs Kommune har truffet afgørelse efter husdyrbruglovens § 16b18/47007
100825/1915/19(B) Plantegninger (etageplaner)19/7952
101057/19Sagavej 12, 8400 Ebeltoft - Vejbyggelinje håndhæves ikke19/8106
101337/19Situ. plan_N001,2.pdf19/10497
100769/19Michael Rasmussen - SV: Ansøgning Grenaa Cykle Club afholdelse landevejsløb søndag 19/5 201919/10749
101179/19Stabrandvej 18A, 8560 Kolind - Er byggeriet påbegyndt?18/8572
101083/19Karlshøjvej 5, 8420 Knebel - BBR indberetning fra SKAT19/7548
100700/195 Særlig natur og potentiel natur og lavbund med baggrundskort.pdf18/48061
101335/19Porskærvej 49, 8420 Knebel - Mail med arealoverførselssag19/10826
101062/19Glentevej 5A, 8400 Ebeltoft - Mangelskrivelse19/8246
101065/19Kvittering for publicering af høring på kommunens hjemmeside18/47007
101239/19Stejlbjerg 23, 8543 Hornslet - Er byggeriet færdigt?18/19198
101532/191/19 Strands Havvej 5, 8420 Knebel: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 3/20/201919/10845
100661/19report9024877778550497822.pdf19/4105
101416/19Telefonnotat19/10640
100687/19Bugtrupvej 7, 8560 Kolind - Besvarelse af forespørgsel19/9075
100987/19Lyravej 22, 8420 Knebel - anmodning om henvendelse19/10133
101219/19Dalgårdsvej 24, 8410 Rønde - Er byggeriet påbegyndt?18/18817
Feedback