Der vises dokumenter fra fredag d. 22 oktober 2021.

DokumentnummerDokumentnavnSagsnummer
376315/21Henv til svømmebadet-Hvad er der gjort ift varslingen - 0,66 frit klor21/13284
376559/211/21(B) Facadetegninger21/41469
376524/2131/21 Møllerupvej 18, Gartnerboligen: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 10/22/202120/102358
376560/211/21(B) Facadetegninger21/41469
376510/21Kommunens bemærkninger til ny plan for oprydning på Gravlev Flugtskydningsbane21/25252
376556/211/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/41469
376561/211/21(B) Snittegninger21/41469
376551/211/21 Skansebakken 2. 8400 ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 10/22/202121/41469
376518/21Borgermøde omkring Århusvej_Landevejen d. 23. september 2021.pdf21/25927
376525/2131/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/102358
376527/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/41465
376495/2177/21(B) Dokumentation for Kap. 21. Vand20/62087
376529/211/21(B) Planlagt arbejde21/41465
376545/2137/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/104121
376523/21Kvittering for tilbagemelding på varslingen - 0,66 frit klor21/13284
376494/2177/21(B) Dokumentation for Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg20/62087
376464/21Rønne Alle 22 - kvittering21/41024
376535/2133/21 Møllerupvej 18, Gartnerboligen: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 10/22/202120/102358
376440/21BBR-indberetning21/40979
376421/2123/21 Anneks/redskabsrum Rønnevej 1 8400: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 10/22/202121/2320
376530/211/21(B) Planlagt arbejde21/41465
376516/21Orientering af grundejer - Kommunen bemærkninger til ny plan for oprydning på Gravlev Flugtskydningsbane21/25252
376478/21slut faktura etape 120/103224
376288/21Anton Hein Gjedsted - RE: Grønfeld21/41397
376281/21Fasanvej 14, 8400 Ebeltoft - Ibrugtagningstilladelse20/81309
376558/211/21(B) Facadetegninger21/41469
376314/21Kristoffervejen 1, 8400 Ebeltoft - Partshøring21/36240
376497/2177/21(B) Dokumentation for Kap. 22. Ventilation20/62087
376554/211/21(B) Situationsplan21/41469
376538/2133/21(B) Planlagt arbejde20/102358
376479/21faktura - Ekstra arbejde - etape 120/103224
376278/21Stormosevej 3 - opdatering i BBR21/41418
376453/21Sibirien 3b, 8420 Knebel - Anmodning om supplerende materiale21/16774
376522/21Svar fra Vigen Ferielejligheder - Hvad er der gjort ift varslingen - 0,66 frit klor21/13284
376552/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/41469
376544/2137/21 Provsteskovvej 3 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 10/22/202120/104121
376454/21Manhøjvej 73 - Kvitttering21/41023
376536/2133/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/102358
376543/2112/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/17704
376519/21Præsentation analyse af strækningen Århusvej og Landevejen.pdf21/25927
376550/21Højbovej 1, 8400 Ebeltoft - Koteplan med Niveauplan21/26124
376526/211/21 Aneks Rastestedet 64, Dejret Knebel: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 10/22/202121/41465
376321/21Notat vedr varsling af pH 7,721/21909
376422/2123/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/2320
376290/21Stormosevej 3 - placering af olietank21/41418
376537/2133/21(B) Planlagt arbejde20/102358
376542/2112/21 Østre Bakkevej 1. 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 10/22/202121/17704
376499/21- Anmodning om supplerende materiale21/39597
376285/21BBR-indberetning21/39155
376488/2177/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/62087
376409/2141/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/36771
376408/2141/21 Udestue - Knebel: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 10/22/202121/36771
376489/2177/21(B) Dokumentation for Kap. 11. Energiforbrug20/62087
376557/211/21(B) Facadetegninger21/41469
376417/21- Anmodning om supplerende materiale21/35072
376487/2177/21 Strandvejen 16, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 7 - 10/22/202120/62087
376555/211/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/41469