Der vises dokumenter fra fredag d. 25 september 2020.

DokumentnummerDokumentnavnSagsnummer
276135/20Opfølgning på bæredygtighedsudvalgets anbefalinger18/27280
317040/20Trøstmosen 17, 8543 Hornslet - Telefonnotat20/19190
317156/2064/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/14623
316873/201/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/77900
316852/2013/20(B) Fuldmagt20/40214
316897/20Plantagevej 5 - 8400 Ebeltoft - 66_K-II_369_indskannetakt20/27995
317205/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/77943
317377/20Skolebakken 14 - 8420 Knebel - Fastlæggelse af niveauplan.pdf20/28202
317897/20Lille Randers 10, 8410 Rønde - Besvarelse vedr. anvendelse20/12718
317428/20Rosenholmvej 2, Hornslet - varsel af tilsyn vedr. rotter20/13446
316881/201/20(B) Ubebyggede arealer20/77900
316849/2013/20 Tilbygning Eghøjvej 4: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 9/25/202020/40214
317332/201/20(B) Fuldmagt20/77967
316854/2013/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/40214
317077/2030/20(B) Dokumentation for Kap. 4. Afløb19/43736
317851/20Hornslet IF Håndbold. § 18. 2020. Ansøgning19/37246
317207/201/20(B) Situationsplan20/77943
316797/20Ulstrup Bæk20/752
317139/20Trøstmosen 17, 8543 Hornslet - Teknisk dokumentation_BR1985_Følgeseddel20/19190
316823/2020/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/25996
316830/2020/20(B) Brand og konstruktionsklasse20/25996
317875/2023/20(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum18/46209
317330/201/20 Nedrivning , Følle Strand: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 9/25/202020/77967
317135/20Trøstmosen 17, 8543 Hornslet - Vedr. ansøgning om byggetilladelse20/19190
317877/2023/20(B) Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn18/46209
317028/20Thorsagervej 33 - 8410 Rønde - Kvittering for bemærkninger til naboorientering20/61586
317060/20Metholmvej 20, 8420 Knebel19/43736
316819/20Ulstrup Bæk20/752
316783/2018/20(B) Planlagt arbejde20/57267
316853/2013/20(B) Situationsplan20/40214
316880/201/20(B) Byggeret og helhedsvurdering20/77900
317834/203/20 Udestue: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 9/25/202020/78023
316790/2022/20 Carport, Skarresøvej: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 3 - 9/25/202020/77461
317423/2023/20(B) Planlagt arbejde20/57041
316831/2020/20(B) Brand og konstruktionsklasse20/25996
317876/2023/20(B) Dokumentation for Kap. 17. Lydforhold18/46209
317158/2064/20(B) Facadetegninger20/14623
317418/2023/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/57041
316824/2020/20(B) Planlagt arbejde20/25996
317652/201/20 Skaarupvej 7: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 9/25/202020/78004
317870/2023/20(B) Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder18/46209
316851/2013/20(B) Fuldmagt20/40214
316872/201/20(B) Situationsplan20/77900
317041/20Thorsagervej 33 - 8410 Rønde - Anmodning om bemærkninge til nabobemærkninger20/61586
316876/201/20(B) Snittegninger20/77900
316871/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/77900
317073/2030/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/43736
317509/20Rosenholmvej 4, 8543 Hornslet - varsel af tilsyn20/13450
316799/20Ulstrup Bæk20/752
317211/201.100 - Siuationsplan (Med vejmidte).pdf20/77941
316827/2020/20(B) Facadetegninger20/25996
317784/20Ny Lønpolitik i Syddjurs Kommune19/2988
317186/20Vedlagt - Thorsgade 26.pdf20/77936
316791/2022/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/77461
317160/2064/20(B) Facadetegninger20/14623
317861/20Bogens Søvej 7, 8400 Ebeltoft - Bekræftelse på annullering af ansøgning20/27689
316820/20Ulstrup Bæk20/752
316850/2013/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/40214
317161/2064/20(B) Facadetegninger20/14623
317826/201/20(B) Indtegn anlæg og supplerende info20/78022
317155/2064/20 Molsvej 1, Rønde: BR18 - Servicemål Etagebyggeri boliger, indsendelse nr. 5 - 9/25/202020/14623
316829/2020/20(B) Ubebyggede arealer20/25996
317835/203/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/78023
316828/2020/20(B) Snittegninger20/25996
316885/201/20(B) Dokumentation for valg af brandklasse20/77900
316794/20Ulstrup Bæk20/752
316804/20Ulstrup Bæk20/752
316822/2020/20 Skonnertvej 8, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 9/25/202020/25996
317204/201/20 Sheltere ved Femmøller Efterskole: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 9/25/202020/77943
317733/20Fuglekongevej 16 - 8400 Ebeltoft - Oversigt over huse med tagpap og træfacader.pdf20/24813
317188/20Vedlagt - Dalgårdsvej 2A.pdf20/77936
317612/20Skolebakken 14 - 8420 Knebel - BBR-indberetning20/28202
317882/2023/20(B) Dokumentation for brand18/46209
317871/2023/20(B) Dokumentation for Kap. 11. Energiforbrug18/46209
316878/201/20(B) Byggeret og helhedsvurdering20/77900
316821/20Ulstrup Bæk20/752
317653/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/78004
316802/20Ulstrup Bæk20/752
317417/2023/20 Egsmark Høje 7, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 9/25/202020/57041
316879/201/20(B) Byggeret og helhedsvurdering20/77900
317193/20Accept af jordflytning20/77936
316826/2020/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/25996
316818/20Ulstrup Bæk20/752
317189/20Intern høring - Plan20/77936
316806/20Ulstrup Bæk20/752
317885/2023/20(B) Signeringsbilag for dokumentationen Erklæring om det færdige byggeri18/46209
316857/2013/20(B) Snittegninger20/40214
317878/2023/20(B) Dokumentation for Kap. 21. Vand18/46209
317787/20Kommunens ejendomme. Plan for rationalisering20/41338
316958/20Dalgårdsvej 8, 8410 Rønde - Udtalelse20/77015
316782/2018/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/57267
317159/2064/20(B) Facadetegninger20/14623
317705/20Rapport AR-20-CA-20038105-01 17.09.2012/6247
316855/2013/20(B) Facadetegninger20/40214
316808/20Ulstrup Bæk20/752
317867/2023/20 Fuglsøhøj 9, 8420 Knebel: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 9/25/202018/46209
317832/201/20 Udestue: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 9/25/202020/78023
316858/2013/20(B) Signeringsbilag for dokumentationen Fuldmagt20/40214
317020/20Grønhøj 51 - 8400 Ebeltoft - Konfliktsøgning.pdf20/27988
317298/20Grønhøj 51 - 8400 Ebeltoft - BBR-indberetning20/27988
317329/20Ellekærparken 4 - fjernelse af olietank20/39442
317476/20Ildervej 23 - 8410 Rønde - Godkendt udstykningskontrolskema.pdf20/3934
317190/20Øvrige oplysninger20/77936
317883/2023/20(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer18/46209
317331/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/77967
317843/20Kappelgårdsparken 17, 8410 Rønde - Mail med besvarelse af forespørgsel20/75941
316795/20Ulstrup Bæk20/752
316781/2018/20 Majgårdsvej Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 9/25/202020/57267
316816/20Ulstrup Bæk20/752
316870/201/20 Nyt hus Gærdesmuttevej 6 - Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 9/25/202020/77900
316874/201/20(B) Facadetegninger20/77900
317833/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/78023
317868/2023/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen18/46209
316933/20Sønderholmvej 68, 8543 Hornslet - Ingen klager20/59952
317072/2030/20 Metholmvej 20, 8420 Knebel: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 7 - 9/25/202019/43736
317825/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/78022
316809/20Ulstrup Bæk20/752
316825/2020/20(B) Situationsplan20/25996
316882/201/20(B) Brand og konstruktionsklasse20/77900
317887/20Planetvej 3, 8400 Ebeltoft - Konfliktsøgning20/14805
316875/201/20(B) Facadetegninger20/77900
316856/2013/20(B) Facadetegninger20/40214
316817/20Ulstrup Bæk20/752
317869/2023/20(B) Dokumentation for Kap. 3. Affaldssystemer18/46209
317217/20Coliforme bakterier, fundet værdi: 3, grænseværdi: 0 - 23.09.2019/32232
317157/2064/20(B) Facadetegninger20/14623
317336/20Skolebakken 14 - 8420 Knebel - Konfliktsøgning20/28202