Tematillæg til Planstrategi 2015 – By- og turismeudvikling i kystnærhedszonen

Syddjurs Byråd vedtog på sit møde den 21. juni 2017 ”Tematillæg til Planstrategi 2015 – By- og turismeudvikling i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune”. Nu indkalder Byrådet borgernes bemærkninger til tematillægget til planstrategien fra den 3. juli til den 1. september 2017 kl. 12.00. Bemærkninger sendes på mail til Syddjurs Kommune syddjurs@syddjurs.dk eller med post til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Den 9. august 2017 kl. 17 afholdes offentligt møde om ”Tematillæg til Planstrategi 2015 – By- og turismeudvikling i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune” i ”Konferencen” på Rådhuset i Ebeltoft Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Du kan se tematillægget og miljøvurdering til temtilægget her

Opdateret: 01-08-2017 08:46
Feedback