Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 24. februar 2021 kl. 16.00

Vær opmærksom på at mødet kun afvikles digitalt på grund af Corona. Det er ikke muligt at følge mødet fysisk. Eventuelle spørgsmål til spørgetid kan fremsendes til hlyt@syddjurs.dk, senest kl. 10.00 på mødedagen, og de vil herefter blive behandlet under spørgetiden. 

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 713 Spørgetid 24. februar 2021
Punkt 714 Ekstraordinær tildeling af midler til aktiviteter for beboere i plejebolig – forslag fra Dansk Folkeparti
Punkt 715 Kapitalforvaltning - afkast af aktier og obligationer 2020
Punkt 716 djursBO - afd. 124 - Strandvejen etape III, Strandvejen Ebeltoft. Skema A
Punkt 717 djursBO - afd. 83 - Nannas Vænge etape III. Opførsel af 21 almene familieboliger
Punkt 718 Lokalplan 426 med fokus på bevaring for Egil Fischers Ferieby med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21. Ændringsforslag efter høringen.
Punkt 719 Støtte til forsamlingshusene på grund af Corona - forslag fra Dansk Folkeparti
Punkt 720 Igangsætning. Mulig biodiversitetsstrategi
Punkt 721 Minimumsnormeringer 2021 - udmøntning af puljen
Punkt 722 Beretning om revision af de sociale regnskaber for 2019 på Beskæftigelsesministeriets område
Punkt 723 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud
Punkt 724 Redegørelse for magtanvendelser i Sundhed og Omsorg 2020
Punkt 725 Godkendelse af serviceniveau og organisering af socialtandpleje i Syddjurs Kommune
Punkt 726 Underskriftsark - Byrådet 24. februar 2021

Opdateret: 24-02-2021 11:10