Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte


Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 30. august 2017 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 896 Byrådets spørgetid 30/8-17 
Punkt 897 Fredningsforslag ved Kalø Vig - afgørelse fra Fredningsnævnet
Punkt 898 Boligområde ved Kastanievej i Ryomgård. Lokalplan nr. 407 og Kommuneplantillæg nr. 5. Forslag
Punkt 899 Den ny Maltfabrik. Lokalplan nr. 403 for centerområde i Ebeltoft. Endelig behandling             
Punkt 900 Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. - Godkendelse af projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Dråby nord, etape 2.
Punkt 901 Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a. - Godkendelse af projektforslag for nyt fjernvarmeværk
Punkt 902 Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a. - Ansøgning om lånegaranti til etablering af nyt fjernvarmeværk
Punkt 903 Trafikplan Djursland 2018
Punkt 904 Beslutning om ansættelse af en tidlig opsporingskonsulent via satspuljemidlerne             
Punkt 905 MTIC (MedTech Innovation Consortium) - beslutning om Syddjurs Kommunes engagement.
Punkt 906 Analyse af madservice i Syddjurs Kommune
Punkt 907 Godkendelse af Sektorplan for Sundhed og Omsorg 2017-2020
Punkt 908 Renovering køkkener på plejecentre - anlægsbevilling
Punkt 909 djursBO - afd. 110, Granparken, helhedsplan, skema B
Punkt 910 djursBO - afd. 29, Lillerupparken, 30 almene familieboliger, skema B
Punkt 911 Politisk mødekalender 2018
Punkt 912 Udtalelse fra Ankestyrelsen, tilsynet vedrørende afgørelse
Punkt 913 Svar på Forslag til svar på Ankestyrelsens brev af 27. juli 2017 vedr. klage over kommunens brev til borgere om bredbånd
Punkt 914 Befolkningsprognose 2017 -2029
Punkt 915 Dispensation af klassestørrelser

Opdateret: 30-08-2017 07:39
Feedback