Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream 

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 24. april 2019 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 305 Spørgetid 24/4-2019
Punkt 306 Lokalplan nr. 414 og Kommuneplantillæg nr. 13. Rekreativt område til Djurs Sommerland feriepark Djurs ved Nimtofte. Endelig behandling
Punkt 307 Lokalplan nr. 418 og kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2016 for blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet. Endelig behandling
Punkt 308 Lokalplan nr. 420 for velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin, Rønde og tillæg nr. 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Endelig behandling
Punkt 309 Regnskab 2018: Årsberetning og regnskab
Punkt 310 Regnskab 2018: Overførsel 2018-2019
Punkt 311 Opgørelse af låneramme 2018
Punkt 312 Fastsættelse af garantiprovision
Punkt 313 Ansøgning om kommunegaranti: Ebeltoft Skudehavn
Punkt 314 Ansøgning om kommunegaranti: Ebeltoft Fjernvarme
Punkt 315 Syddjurs Spildevand A/S: Anmodning om nedsættelse af garantiprovision
Punkt 316 Syddjurs Spildevand, drøftelse af emner forud for generalforsamling den 13. maj 2019
Punkt 317 Budget 2020: Revision af Syddjurs Kommunes Økonomiske politik
Punkt 318 Stationsvej, Thorsager. Fremrykning af projektering
Punkt 319 Trafikplan Djursland. Offentlig høring og køreplanforslag til rute 351
Punkt 320 Reno Djurs I/S. Godkendelse af revideret ejerstrategi
Punkt 321 Reno Djurs I/S. Godkendelse af tillæg til affaldsplan 2017-2024
Punkt 322 Reno Djurs I/S. Årsrapport 2018. Orientering.
Punkt 323 Ophør af brugerbetaling på kommunens akutpladser
Punkt 324 Dagtilbud. Tilskud til pasning af egne børn
Punkt 325 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Syddjurs Kommune om Forskning og vidensudvikling
Punkt 326 Ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab
Punkt 327 Skriveredskaber til brug ved afkrydsning på stemmesedler i forbindelse med valg
Punkt 328 Orientering om aktiviteter forud for EU-valg og det kommende folketingsvalg
Punkt 329 Ebeltoft i Udvikling. Organisering, samarbejde og kommunikation
Punkt 330 Befolkningsprognose 2019-2030
Punkt 331 Kapitalforvaltning: Afkast af aktier og obligationer, ultimo 2018
Punkt 332 Opgørelse af kassebeholdningen: Likviditet 31. marts 2019
Punkt 333 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven
Punkt 334 Orientering om ny samarbejdsaftale vedr. Kafé Kolind
Punkt 335 Orientering om magtanvendelser på Voksen-Handicap området i 2018
Punkt 336 Grønt Danmarkskort. Screening af potentialer for sammenhæng i naturområder
Punkt 337 Cykelsti mellem Karlby og Skørring. Endelig ekspropriationsbeslutning(Lukket punkt.)
Punkt 338 Indstilling af bestyrelsesmedlem til Aarhus Lufthavn A/S(Lukket punkt.)
Punkt 339 Overdragelse af krav(Lukket punkt.)

Opdateret: 22-04-2019 19:43
Feedback