Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream 

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 30. oktober 2019 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 418 Spørgetid 30/10-2019
Punkt 419 Budget 2020 - 2. behandling
Punkt 420 Lokalplan nummer 423 for område til boligformål ved Marienhoffvej i Ryomgård. Forslag
Punkt 421 Ophævelse af Lokalplan 173 for et område til golfbane ved Ebeltoft (Øer) Maritime Ferieby. Endelig behandling
Punkt 422 Boligselskabet af 2014, helhedsplan for afdeling 6, skema A
Punkt 423 djursBO - afd. 121, Strandvejen Ebeltoft, skema A
Punkt 424 djursBO - Ansøgning om ekstern låneoptagelse i afdeling 6
Punkt 425 djursBO - afdeling 51, 101, 107 og 111, låneomlægning
Punkt 426 djursBO - afdeling 54, 75 og 77, kapitaltilførsel
Punkt 427 Sommerhusloven - udlejning af helårsboliger
Punkt 428 Europæisk Kulturregion. Deltagelse
Punkt 429 Kapitalforvaltning ved faldende likviditet
Punkt 430 Kassebeholdningsopgørelse: Likviditet per 30. september 2019
Punkt 431 Orientering om godkendt sundhedsaftale 2019 -2023
Punkt 432 Orientering om opgørelse af omgørelser fra Ankestyrelsen
Punkt 433 Køb af ejendom i Ebeltoft(Lukket punkt.)

Opdateret: 28-10-2019 11:35