Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream 

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 19. december 2018 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 1 Spørgetid 19/12-2018
Punkt 2 Lokalplan nr. 416 for boligområde ved Lappedykkervej i Mørke vest. Endelig behandling
Punkt 3 Kommuneplantillæg nr. 12 for område til bolig- og rekreative formål i Mørke Vest. Endelig behandling
Punkt 4 Forslag til Ejendomsstrategi for Syddjurs Kommune
Punkt 5 Martin Madsens Vej. Hornslet. Byggemodning
Punkt 6 Kollektiv bustrafik. Ændringer i køreplaner efter regionale besparelser
Punkt 7 Stianlæg 2019 og 2020. Prioritering
Punkt 8 Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. Projektforslag om forblivelsespligt
Punkt 9 Syddjurs Spildevand A/S. Legalitetskontrol af takstblad for 2019
Punkt 10 Dagtilbud, pladsanvisning 2019
Punkt 11 Skoleforum 2018 referat og fremtidig organisering
Punkt 12 Kølekapacitet i produktionskøkken i Rønde
Punkt 13 Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice
Punkt 14 Mad- og måltidspolitik
Punkt 15 Godkendelse af kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed
Punkt 16 Udpegning af 1 medlem til Fonden Den Ny Maltfabriks bestyrelse
Punkt 17 Udpegning af 1 medlem til Komitéen Ny Malts bestyrelse
Punkt 18 Danmarks Naturfredningsforenings initiativ Klimakommune Plus+. Orientering
Punkt 19 Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti: Forslag om bekæmpelse af skattely
Punkt 20 Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017
Punkt 21 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019
Punkt 22 Ryomgård Station. Endelig ekspropriationsbeslutning(Lukket punkt.)
Punkt 23 Køb af ejendom i Hornslet(Lukket punkt.)
Punkt 24 Køb af ejendom i Kolind(Lukket punkt.)
Punkt 25 Samtykke til videresalg af ubebygget grund i Ebeltoft(Lukket punkt.)

Opdateret: 17-12-2018 11:23
Feedback