Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream 

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 20. marts 2019 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 288 Spørgetid 20/3-2019
Punkt 289 Indkøbs- og Udbudspolitik
Punkt 290 Reno Djurs I/S. Godkendelse af låneoptagelse
Punkt 291 Budget 2020: Budgetstrategi for Syddjurs Kommune version 2.0
Punkt 292 Budget 2019: Revision af Syddjurs Kommunes Økonomiske politik
Punkt 293 Boligområde i Skanseparken i Ebeltoft. Lokalplan nr. 422 og kommuneplantillæg nr. 18 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag
Punkt 294 Godkendelse af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2019-2022
Punkt 295 Beslutning om aktiveringsfri for borgere på ydelse
Punkt 296 Modernisering af sygeplejeklinikkerne i Syddjurs Kommune
Punkt 297 Beredskab & Sikkerhed: Godkendelse af budgetforslag for 2020 og flerårigt budgetoverslag for 2020-2023
Punkt 298 Beredskab & Sikkerhed: Godkendelse af plan for brandsyn
Punkt 299 Beredskab & Sikkerhed: Overførsel af afgørelseskompetence og godkendelse af opdaterede vedtægter
Punkt 300 Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af formand og to bestyrelsesmedlemmer
Punkt 301 Orientering om udpegning af bestyrelsesmedlem til VisitAarhus
Punkt 302 Risikobaserede tilsyn 2018
Punkt 303 Forslag fra Alternativet og Enhedslisten vedr. retningslinjer for reducering af klimabelastningen ved transport
Punkt 304 Aarhus Lufthavn A/S(Lukket punkt.)

Opdateret: 19-03-2019 10:38
Feedback