Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 28. april 2021 kl. 16.00

Vær opmærksom på at mødet kun afvikles digitalt på grund af Corona. Det er ikke muligt at følge mødet fysisk. Eventuelle spørgsmål til spørgetid kan fremsendes til hlyt@syddjurs.dk, senest kl. 10.00 på mødedagen, og de vil herefter blive behandlet under spørgetiden. 

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 744 Spørgetid 28. april 2021
Punkt 745 Forslag om borgerforslag
Punkt 746 Regnskab 2020 - overførsler til 2021 - drift og anlæg
Punkt 747 Regnskab 2020: Årsberetning og regnskab
Punkt 748 Regnskab 2020 - Økonomisk effektvurdering af genopretningsplan og genåbnet budget 2020
Punkt 749 Budget 2022 - Befolkningsprognose
Punkt 750 Opgørelse af kassebeholdning - likviditet per 31. marts 2021
Punkt 751 Udmøntning af model for automatisk nedlukning ved høje Covid-19 smittetal
Punkt 752 Lokalplan nr. 436 med Kommuneplantillæg nr. 02 for boligområde ved Egsmarklund - endelig vedtagelse
Punkt 753 Reno Djurs I/S - godkendelse af gebyrblad for 2022
Punkt 754 Resultatrevision af Erhvervs- og beskæftigelsesplan, del 2, for 2020
Punkt 755 Orientering om: Beretning om revision af de sociale regnskaber for 2019 på Udlændinge- og Integrationsministeriets område
Punkt 756 Godkendelse af Praksisplan for almen praksis
Punkt 757 Godkendelse af høringssvar til strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland
Punkt 758 Orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2020
Punkt 759 Erhvervelse af ejendom som forberedelse af trafikregulering på Stadionvej i Hornslet(Lukket punkt.)
Punkt 760 Underskriftsark - Byrådet 28. april 2021

Opdateret: 26-04-2021 11:14