Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 23. juni 2021 kl. 16.00

Mødet afvikles fysisk, men på grund af Corona er det ikke muligt at følge mødet fysisk. Eventuelle spørgsmål til spørgetid kan fremsendes til hlyt@syddjurs.dk, senest kl. 10.00 på mødedagen, og de vil herefter blive behandlet under spørgetiden. 

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 783 Spørgetid 23. juni 2021
Punkt 784 Udvidet indsigt i byrådspolitikernes vederlag mv. på kommunens hjemmeside - forslag fra Dansk Folkeparti
Punkt 785 Regnskab 2020 - Årsberetning og regnskab - genfremsendelse
Punkt 786 Revisionsberetning nr. 32 - vedrørende årsregnskabet
Punkt 787 Regnskab 2020 - godkendelse af revideret årsberetning og regnskab
Punkt 788 Budget 2022 - Aftale om kommunernes økonomi for 2022
Punkt 789 Beredskab & Sikkerhed: Budgetforslag 2022 samt flerårigt budgetoverslag 2022-2025
Punkt 790 Beredskab & Sikkerhed: Godkendelse af årsregnskab 2020
Punkt 791 Beredskab & Sikkerhed: Brandsyn - Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter i forbindelse med kompetenceoverdragelse af påbud med videre
Punkt 792 Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til Kommunalvalget den 16. november 2021
Punkt 793 Fritagelse for stillerkrav til kandidatlister til Kommunalvalget den 16. november 2021. Bemyndigelse af Borgmesteren.
Punkt 794 Godkendelse af fremsendelse af ansøgning til Pulje til borgerrådgivning    
Punkt 795 Planlægning for solenergianlæg. Behandling af forudgående offentlighedsfase.
Punkt 796 Knudepunktet, Syddjurs Kommunes engagement i Brugerforening
Punkt 797 Klimahandlingsplan 2021-2024. Endelig godkendelse
Punkt 798 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015 - 2016 for tre områder i Thorsager - endelig godkendelse
Punkt 799 Ny ordning for sortering af affald i Syddjurs Kommune
Punkt 800 Nyt indkøbsmål på transportområdet
Punkt 801 Implementeringsplan for bæredygtighed
Punkt 802 Godkendelse af rammeaftale for KKR Midtjylland om danskuddannelse til voksne udlændinge 2021-2025
Punkt 803 Godkendelse af Ungdomsskoleplan
Punkt 804 Orientering om uanmeldte kommunale servicefaglige tilsyn i plejeboligerne 2021
Punkt 805 Svar på Ankestyrelsens tilsynsudtalelse om information vedrørende højhastighedsinternet med videre
Punkt 806 Godkendelse af valg af bestyrelsesmedlem til Aarhus Airport A/S
Punkt 807 Retningslinjer for Byrådets spørgetid frem til kommunalvalg 2021    
Punkt 808 Fredningserstatning for Kalø Vig(Lukket punkt.)
Punkt 809 Underskriftsark - Byrådet 23. juni 2021

Opdateret: 21-06-2021 09:25