Søg i sagssystemet efter sager og dokumenter. Du kan søge efter specifikke ord i en angiven tidsinterval. Sagerne på det tekniske område findes elektronisk fra 2008 og frem.

Vær opmærksom på at der er en forsinkelse på minimum et døgn fra journalisering til publicering. Udtages et dokument af den automatiske sikkerhedskontrol, for at undgå publicering af person følsomme data, vil forsinkelsen være længere.

Du kan nu søge i 59.505 sager og 418.935 dokumenter.

Feedback