Politik

Borgerforslag

Som borger i kommunen, kan du stille og stemme på borgerforslag, som du gerne vil have, at Byrådet skal behandle.

Borgmester

Du har mulighed for at møde borgmesteren forskellige steder i kommunen, eller du kan aftale et møde med ham.

Budget og regnskab

Vi laver hvert år et forslag til det kommende budget og et regnskab for året, der gik.

Byrådet

Her kan du læse om byrådets arbejde og se medlemmerne af byrådet.

Dagsordner og referater

Find dagsordener og referater fra de politiske møder på vores Åben Dagsorden.

Høringer og afgørelser

Se alle aktuelle høringer

Politisk mødekalender

I kalenderen kan du se planen for møder i byrådet og de politiske udvalg.

Politiske udvalg

En oversigt over de politiske udvalg i Syddjurs Kommune og deres arbejde.

Råd og nævn

Her kan du læse om, hvad de forskellige råd og nævn arbejder med.

Valg

Her finder du nyttige oplsyninger om valg i Danmark.

Video fra Byrådet

Se live-video fra byrådsmødet

Vision

Byrådet har udvalgt forskellige mål og indsatser til udvikling af kommunen.