Politik

Borgerforslag

Som borger i kommunen kan du stille og stemme på borgerforslag, som du gerne vil have, at Byrådet skal behandle. Vær opmærksom på, at for at oprette og stemme på borgerforslag, skal du logge på med MitID. Husk at tydeliggøre, hvad det helt konkret er, du foreslår, så andre ved, hvad de stemmer på. 🌞🌞OBS: På grund af sommerferien 2024 behandles borgerforslag ikke i uge 27, 28 og 29. Man er velkommen til i den nævnte periode fortsat at indsende borgerforslag, men man vil først modtage en kvittering for sit indsendte forslag fra uge 30, hvor behandling af de indkomne forslag genoptages. Vi ønsker alle en god sommer 🌞🌞

Borgmester

Du har mulighed for at møde borgmesteren forskellige steder i kommunen, eller du kan aftale et møde med ham.

Budget og regnskab

Vi laver hvert år et forslag til det kommende budget og et regnskab for året, der gik.

Byrådet

Her kan du læse om byrådets arbejde og se medlemmerne af byrådet.

Dagsordner og referater

Find dagsordener og referater fra de politiske møder på vores Åben Dagsorden.

Høringer og afgørelser

Se alle aktuelle høringer

Politisk mødekalender

I kalenderen kan du se planen for møder i byrådet og de politiske udvalg.

Politiske udvalg

En oversigt over de politiske udvalg i Syddjurs Kommune og deres arbejde.

Råd og nævn

Her kan du læse om, hvad de forskellige råd og nævn arbejder med.

Valg

Der er valg til Europa-Parlamentet søndag den 9. juni 2024 kl. 09.00 - 20.00. På dit valgkort står, hvor du skal stemme. Her på siden kan du følge med i stemmeprocenterne dagen igennem og finde link til resultaterne.

Video fra Byrådet

Se live-video fra byrådsmødet

Vision og udviklingsstrategi - Sammen om det gode liv

I Vision og udviklingsstrategi 2022 - 2034 hæver vi blikket fra de daglige udfordringer og udstikker den retning, som Syddjurs Kommune skal udvikle sig i de kommende år