Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse (børnehaveklasse)

Indskrivning til skolestart 2019

Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2019/2020 skal ske digitalt ved brug af NemID via et link på www.syddjurs.dk

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at 0. klasse er obligatorisk.

I august 2019 starter derfor de børn, der er født i 2013 og børn fra 2012, der har fået bevilget udsættelse af skolestart et år.

Alle skoler holder informationsmøder om indskrivning og skolestart:

Tidsplan vil blive lagt på hjemmesiden her og anonceret i Adresseavisen, ligesom den enkelte skole vil informere om indskrivning og skolestart på skolens hjemmeside.

Skolerne er altid åbne for besøg, så ring evt. direkte til skolen og aftal tid for et besøg på skolen. I øvrigt henvises til skolernes egne hjemmesider for yderligere information.

Udsættelse / fremrykning af skolestart, frit skolevalg og distrikter m.m.

For information om udsættelse / fremrykning af skolestart, frit skolevalg og distrikter m.v. henvises til Syddjurs Kommunes hjemmeside /borger/skoler-og-uddannelse/folkeskoler

Tidlig SFO

Børn der indskrives til skolestart i kommunens folkeskoler i august starter i skolens SFO den 1. april samme år (tidlig SFO). Børn der går i kommunale dagtilbud overflyttes automatisk til tidlig SFO. Hvis I ikke ønsker dette tilbud, skal I sørge for at udmelde jeres barn. Udmeldelse skal ske digitalt via kommunens hjemmeside www.syddjurs.dk/pladsanvisning .Vær opmærksom på at udmeldelse kun kan ske til den 1. i måneden, med mindst én måneds varsel.

Hjælp til indskrivning med NemID

Til informationsmødet på skolen, kan I medbringe jeres NemID/nøglekort (samt password og brugernavn til NemID), hvis I har brug for hjælp til indskrivningen - eller I kan få hjælp i kommunens borgerservice og på bibliotekerne.

 


 

Opdateret: 28-09-2018 08:37

Kontakt

Feedback