Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse (børnehaveklasse)

Indskrivning til skolestart foregår digitalt med NemID via linket ovenfor


Ifølge Folkeskoleloven indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at 0. klasse er obligatorisk.

I august 2020 starter derfor de børn, der er født i 2014 og børn fra 2013, der har fået bevilget udsættelse af skolestart et år.

Kommende tilflyttere kan få mulighed for digital indskrivning ved henvendelse til distriktsskolen.

Skolerne afholder orienteringsmøder:

 • Ebeltoft Skole: Torsdag 12. december, kl. 19 – 21, Blå blok, Østerallé 19
 • Hornslet Skole: Tirsdag 19. november, kl. 17 – 18.30 i skolens personalerum.
  Der afholdes desuden åbent hus-arrangement over tre eftermiddage i foråret 2020.
 • Kolind Centralskole: Orienteringsmøde/åbent hus onsdag 27. november, kl. 16.30 – 18.00 for børn og forældre og andre interesserede.
 • Marienhoffskolen: Tirsdag 10. december, kl. 17 – 19 i ”salen”.
 • Molsskolen: Onsdag 18. december, kl. 19 - 21.
 • Mørke Skole: Tirsdag 7. januar, kl. 18.30 – ca. 20. Dato for åbent hus i børnehaveklassen offentliggøres på skolens hjemmeside.
 • Rosmus Skole: Onsdag 11. december, kl. 17 – 18, i indskolingen.
 • Rønde Skole: Onsdag 4. december, kl. 17 – 18.30, i Pyramiden. Denne aften er uden børn.
  Åbent hus for forældre og børn, onsdag 8. januar, kl. 17 – 18, i fællesrummet i SFO’en.
 • Thorsager Skole: Torsdag 5. december, kl. 17 – 18, i ældste klasses lokale (no. 5).
 • Ådalsskolen: Mandag 9. december, kl. 17 – 18.30 på Nytorv i SFO’en. Selve mødet forventes at vare ca. en time, hvorefter der er mulighed for rundvisning i indskolingen/SFO/skolen.

Der henvises til skolernes egne hjemmesider for yderligere information.

Er I forhindret i at deltage i skoles orienteringsmøde eller i tvivl om noget, så kontakt endelig skolen.

Forældre der vælger privatskole
Hvis I har valgt en privatskole til jeres barn, beder vi jer alligevel logge på den digitale indskrivning og der oplyse, hvilken privatskole I har valgt til jeres barn.

På den måde får forvaltningen registreret, hvor jeres barn skal gå i skole.

Privatskolen får dog ikke besked om jeres skolevalg via den digitale indskrivning, men oplysningen hjælper kommunen til at tilse, at undervisningspligten opfyldes.

Udsættelse / fremrykning af skolestart, frit skolevalg og distrikter m.m.
For information om udsættelse / fremrykning af skolestart, frit skolevalg og distrikter m.v. henvises til Syddjurs Kommunes hjemmeside - udsættelse / fremrykning af skolestart

Tidlig SFO
Børn, der indskrives til skolestart i kommunens folkeskoler i august, starter i skolens SFO den 1. april samme år (tidlig SFO). Børn der går i kommunale dagtilbud overflyttes automatisk til tidlig SFO. Hvis I ikke ønsker dette tilbud, skal I sørge for at udmelde jeres barn. Udmeldelse skal ske digitalt via kommunens hjemmeside: Digital pladsanvisning Vær opmærksom på at udmeldelse kun kan ske til den 1. i måneden, med mindst én måneds varsel.

Opdateret: 26-11-2019 11:19

Kontakt