Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse (børnehaveklasse)

Indskrivning til skolestart foregår digitalt med NemID via linket ovenfor


Ifølge Folkeskoleloven indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at 0. klasse er obligatorisk.

I august 2020 starter derfor de børn, der er født i 2014 og børn fra 2013, der har fået bevilget udsættelse af skolestart et år.

Kommende tilflyttere kan få mulighed for digital indskrivning ved henvendelse til distriktsskolen.

Skolerne afholder orienteringsmøder.

Der henvises til skolernes egne hjemmesider for yderligere information.

Er I forhindret i at deltage i skoles orienteringsmøde eller i tvivl om noget, så kontakt endelig skolen.

Forældre der vælger privatskole
Hvis I har valgt en privatskole til jeres barn, beder vi jer alligevel logge på den digitale indskrivning og der oplyse, hvilken privatskole I har valgt til jeres barn.

På den måde får forvaltningen registreret, hvor jeres barn skal gå i skole.

Privatskolen får dog ikke besked om jeres skolevalg via den digitale indskrivning, men oplysningen hjælper kommunen til at tilse, at undervisningspligten opfyldes.

Udsættelse / fremrykning af skolestart, frit skolevalg og distrikter m.m.
For information om udsættelse / fremrykning af skolestart, frit skolevalg og distrikter m.v. henvises til Syddjurs Kommunes hjemmeside - udsættelse / fremrykning af skolestart

Udmeldelse
Kontakt skolen for udmeldelse.

Tidlig SFO
Børn, der indskrives til skolestart i kommunens folkeskoler i august, starter i skolens SFO den 1. april samme år (tidlig SFO). Børn der går i kommunale dagtilbud overflyttes automatisk til tidlig SFO. Hvis I ikke ønsker dette tilbud, skal I sørge for at udmelde jeres barn. Udmeldelse skal ske digitalt via kommunens hjemmeside: Digital pladsanvisning Vær opmærksom på at udmeldelse kun kan ske til den 1. i måneden, med mindst én måneds varsel.

Opdateret: 23-06-2020 11:01

Kontakt