Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse (børnehaveklasse)

Indskrivning til 0. klasse til skolestart i august 2019 skal ske digitalt via linket ovenfor.

Ifølge Folkeskoleloven indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at 0. klasse er obligatorisk.

I august 2019 starter derfor de børn, der er født i 2013 og børn fra 2012, der har fået bevilget udsættelse af skolestart et år.

Alle skoler afholder informationsmøder om indskrivning og skolestart:

 • Ebeltoft Skole: Informationsmøde, tirsdag, 11. december, kl.18-20, Blå blok, Østerallé 19
 • Hornslet Skole: Informationsmøde/”Åbent hus” for kommende skolestartere og forældre, onsdag, 28. november kl. 16.00–17.30 i SFO Basislokalet i stueetagen.
 • Kolind Centralskole: Informationsmøde, mandag, 3. december, kl. 17.30-18.30, i SFO’ens lokaler.
 • Marienhoffskolen: Informationsmøde, onsdag, 12. december, kl. 17-19, Fællessalen.
 • Molsskolen: Informationsmøde, onsdag, 5. december, kl. 19-21, på lærerværelset.   
 • Mørke Skole: Informationsmøde for forældre til kommende skolestartere, tirsdag, 8. januar, kl. 18.30–20, på skolens lærerværelse (*Salonen*)
  Der indbydes til ”åbent hus* for forældre og børn, tirsdag, 26. februar, kl. 16-17.30 i børnehaveklassens lokaler.
 • Rosmus Skole: Informationsmøde, tirsdag, 27. november, kl. 17-19 i Fællesrummet. Her mødes alle de kommende elever og forældre til møde, leg, hygge og aftensmad.
 • Rønde Skole: Informationsmøde om tidlig SFO og skolestart onsdag, 28. november, kl. 17-18.30 i Pyramiden. Kun for forældre.
  Åbent hus for kommende skolestartere og forældre, mandag, 7. januar, kl. 17-18 i fællesrummet i SFO.
 • Thorsager Skole og Børnehus: Informationsmøde, onsdag, 12. december, kl. 17.00-18.30.
 • Ådalsskolen: Informationsmøde, tirsdag, 11. december, kl. 17–18.30, på Ny-Torv, SFO.

Skolerne er altid åbne for besøg, så ring eventuelt direkte til skolen og aftal tid for et besøg på skolen. I øvrigt henvises til skolernes egne hjemmesider for yderligere information.

Tilflyttere kan få mulighed for digital indskrivning ved henvendelse til distriktsskolen.

Udsættelse / fremrykning af skolestart, frit skolevalg og distrikter m.m.

For information om udsættelse / fremrykning af skolestart, frit skolevalg og distrikter m.v. henvises til Syddjurs Kommunes hjemmeside - udsættelse / fremrykning af skolestart

Tidlig SFO

Børn, der indskrives til skolestart i kommunens folkeskoler i august, starter i skolens SFO den 1. april samme år (tidlig SFO). Børn der går i kommunale dagtilbud overflyttes automatisk til tidlig SFO. Hvis I ikke ønsker dette tilbud, skal I sørge for at udmelde jeres barn. Udmeldelse skal ske digitalt via kommunens hjemmeside www.syddjurs.dk/pladsanvisning .Vær opmærksom på at udmeldelse kun kan ske til den 1. i måneden, med mindst én måneds varsel.

Opdateret: 18-11-2018 11:45

Kontakt

Feedback