Borgermøde om biogas

Onsdag d. 13. december 2023 kl. 18:00-20:00 i Kolind+

Syddjurs Kommunes tværgående erhvervsenhed

Erhvervsenheden består af 10 medarbejdere og er klar til at hjælpe dig og din virksomhed.

Høringer og afgørelser

Find aktuelle høringer om politikker og planer, samt de nyeste afgørelser om landbrug og landzoner.