Udbringning af købmandsvarer

Til dig, som ikke selv kan ringe efter varer eller bestille online

Hvilken hjælp kan du få?

Du kan søge om hjælp til bestilling af købmandsvarer og til at sætte købmandsvarerne på plads, hvis du ikke selv kan købe ind, ringe efter varer eller bestille online, og der ikke er andre i husstanden der kan købe ind.

En visitator vil sammen med dig vurdere dine behov og tildele dig den hjælp, du har brug for.

Hvis du tildeles hjælpen, kan du vælge vareudbringning hos en af Syddjurs Kommunes to leverandører:

  • Intervare A/S
  • Kvik Spar, Mols Super

De to leverandører er udvalgt af kommunen og er begge forpligtet til at levere en ensartet og høj kvalitet i det daglige.
Varerne pakkes i transportkasser, så de hele tiden opretholder den korrekte temperatur. Dette gælder også for frostvarer.

Der er udbringning en gang om ugen.

Ved ansøgning om udbringning af købmandsvarer kontakt Visitation til Sundhed og Omsorg.  

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00