Ansøg om hjemmehjælp

Læs mere om hvad hjemmehjælp er og hvordan du ansøger

Har du behov for hjælp og støtte til at klare dig derhjemme i hverdagen, kan du få personlig og/eller praktisk hjælp.

Det er en visitator der i samråd med dig, vurderer dit behov for hjælp.

Du kan få hjælp til personlige opgaver som fx. toiletbesøg, bad og indtag af mad og drikke, og praktiske opgaver som fx. rengøring og tøjvask.

Du vil som udgangspunkt få tilbudt træning eller hjælpemidler, inden du får tilbudt personlig pleje og/eller praktisk hjælp. På den måde støtter kommunen dig i at blive så uafhængig af hjælp som muligt.

Vi tilstræber, at der kommer så få medarbejdere som muligt og hjælper dig. Men vi vægter hensynet til, at du får den fagligt set bedste hjælp højere end hensynet til, at hjælpen leveres af de samme medarbejdere. Det hensyn vil især være aktuelt, hvis du har flere eller komplicerede sygdomme eller modtager meget hjælp.

Hvem udfører hjemmehjælpen?


Når du har fået bevilget personlig pleje, kan du selv vælge, hvem der skal udføre hjælpen. Du har følgende valgmuligheder:

· Syddjurs Kommune
· Private leverandører, som kommunen har godkendt
· Egen hjælper, som kommunen har godkendt

 

Dit hjem er en arbejdsplads


Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at det kan blive nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem.

 

 Hvis du vil ansøge om hjemmehjælp skal du kontakte Visitation til Sundhed og Ældre.

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00