Hjemmetræning med Syddjurs Træner

Når du modtager eller ansøger om hjemmehjælp, er hjemmetræning en fast del af af hjælpen i en periode. Formålet er, at du kan få en aktiv og selvstændig hverdag med god livskvalitet

Hvis du søger om hjemmehjælp første gang eller søger ændringer i din hjælp, vil en visitator vurdere, om du kan drage nytte af hjemmetræning.

I Syddjurs kommune har vi tilknyttet fysioterapeuter, og ergoterapeuter der sammen med visitator lægger en plan for, hvordan vi kan hjælpe dig til at blive mest mulig selvhjulpen.

Du tilbydes et målrettet træningsforløb i dit eget hjem, der tager udgangspunkt i dine muligheder for at genvinde funktionsniveauet.

Hjemmetræningen strækker sig over 2-10 uger afhængigt af hvilken træning, der er tale om.
En terapeut er ansvarlig for dit samlede forløb, mens det er hjemmehjælpen der træner med sig i hverdagen.   

Når hjemmetræning ophører, hvad sker der så?

I træningsforløbet indgår en afklaring af dit behov. Når træningsforløbet afsluttes, bliver det vurderet,om du selv kan klare hverdagens gøremål nu eller eventuelt stadig har brug for hjælp.

Hvis det vurderes at du forsat har behov, bevilges den nødvendige hjemmehjælp.

Du kan også blive tilbudt at få en motionsven. Henvendelse om motionsven kan ske via hjemmeplejen.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft