Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med din hjemmehjælp eller med en afgørelse, kan du læse her hvordan du klager

Klage over hjemmehjælp

Hvis du har behov for at drøfte hvordan din hjemmehjælp leveres eller planlægges, skal du kontakte det team der leverer din hjælp. Det gælder også hvis du vil klage over, hvordan hjælpen udføres. Du kan finde kontaktinformationer på dit hjemmehjælpsteam i dit afgørelsesbrev.

 

Klage over afgørelse

Modtager du en afgørelse du har behov for at drøfte eller ønsker at klage over, kan du rette henvendelse til Visitation til Sundhed og Ældre.

Du kan klage både skriftligt og mundtligt, og vi skal have modtaget din klage inden 4 uger, fra du har modtaget vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked om det inden 4 uger. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi din klage til Ankestyrelsen inden 4 uger sammen med papirerne i sagen.

Hvis sagen sendes til Ankestyrelsen, vil både du og kommunen få besked, når der er en afgørelse.

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00