Udpeg en privat hjælper

Du kan selv udpege en person til at udføre hjemmepleje, som f.eks. en pårørende, en nabo eller en bekendt

Du har mulighed for selv at udpege en privat hjælper til at udføre den hjælp du er visiteret til. 

Det er en visitator der afgøre, om en privat hjælper kan godkendes. For at en person kan blive godkendt som din hjælper, skal følgende minimumskrav som udgangspunkt være opfyldt:

  • Hjælperen skal være mindst 18 år.
  • Hjælperen må ikke være ansat i hjemmeplejen i Syddjurs Kommune.
  • Hjælperen skal være i stand til at udføre de visiterede opgaver på en hensigtsmæssig måde, yde hjælp til selvhjælp og foretage observationer af dig, samt give en faglig relevant tilbagemelding. Herunder at melde tilbage om generelle forværringer og forbedringer i din tilstand til Visitationen i Syddjurs Kommune.
  • Hjælperen skal kunne varetage opgaverne i det tidsrum, du er visiteret til opgaverne.
  • Hjælperen må ikke sammenlagt være beskæftiget i mere end ca. 48 timer/uge.

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med ordningen, og derfor vil visitator kontakte dig løbende med spørgsmål om, hvordan din hjælp fungerer.

Hvis du ønsker at udpege en privat hjælper til at udføre din hjælp, skal du kontakte Visitation til Sundhed og Omsorg

Sundhed og Ældre Visitation

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00