Vejledning til ansøgning som SHH elev

Vejledning i forhold til ansøgning som social-og sundhedshjælperelev.

Inden du ansøger skal du have følgende klar til at uploade i forbindelse med ansøgningen:
1. Motiveret ansøgning (hvorfor ønsker jeg netop denne uddannelse?)
2. CV
3. Realkompetencevurdering (RKV) fra SOSU skolen lavet på grundforløbet
4. Evt. udtalelse fra nuværende og tidl. arbejdsgivere inden for social, sundhed og omsorg i
forbindelse med din erhvervserfaring
5. Dokumentation på standpunkts- eller eksamenskarakter
6. Certifikat for førstehjælp & brandbekæmpelse
7. Uddannelsesbeviser: 10.klasse, handelsskole, gymnasium, HF
8. Andre uddannelsesbeviser eller dokumentation for dele af uddannelse
9. Relevante AMU-kurser jf. bekendtgørelsen om social og sundhedsuddannelsen
10. Er du ikke dansk statsborger skal du vedhæfte din opholdstilladelse eller bekræftelse fra
Udlændingestyrelsen på ansøgning om ophold.

Redigeret marts 2021

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft