Hvorfor velfærdsteknologi?

Det giver både øget frihed, selvstændighed og værdighed

Velfærdsteknologi - Til glæde for dig!

Velfærdsteknologi er kort og godt teknologi, der har til formål at skabe velfærd for mennesker med nedsat funktionsevne.

Det kan være store og små teknologiske løsninger, som skaber velfærd og livskvalitet ved at løse hverdagens udfordringer med værdighed, tryghed og sikkerhed.

Fx en specialseng, der hjælper borgeren op at sidde med benene ud over sengekanten. Eller en teknologisk medicinhusker, der skaber tryghed og øger sikkerheden ved at dosere den rigtige medicin og minde borgeren om at tage den på det rette tidspunkt.

Derfor kan velfærdsteknologi også bidrage til at give borgeren mere frihed, selvstændighed, værdighed og sikkerhed.

Samtidig kan det gøre en stor forskel for personalet. Nye loftlifte og skylle-tørretoiletter skåner medarbejdernes rygge, gør borgerne mere selvhjulpne og digitale løsninger skaber overblik og entydig adgang til information om den specifikke borger og vejledninger i arbejdet.

 

Hvorfor velfærdsteknologi?

Det giver både øget frihed, selvstændighed og værdighed at kunne klare mest muligt selv.
Og det vil vi gerne hjælpe vores borgere med.

Derfor har vi en målsætning om at skabe gevinster indenfor følgende tre områder med velfærdsteknologi:

Øge borgerens livskvalitet og forbedre kvaliteten af services
I syddjurs Kommune er velfærdsteknologi en vigtig hjælpende hånd til vores borgere. For borgeren kan en velfærdsteknologisk løsning betyde, at de selv kan klare udfordringer, som de ellers skulle have hjælp til.

Fx kan et skylle-tørretoilet gøre borgere, der ellers ville være afhængige af pårørende eller en medhjælper, i stand til at klare det selv.

Velfærdsteknologi kan også være en rigtig god måde at øge sikkerheden for borgerne.

Frigøre ressourcer til borgerne

Ved at bruge teknologier til nogle arbejdsopgaver, frigøres der hænder til gavn for andre.

Det kan fx være ved at loftlifte gør det muligt at flytte borgeren alene, frem for at der skal to medarbejdere til.

Så kan en af medarbejderne hjælpe en anden borger, og der spildes ikke tid på at vente på ekstra hænder.

Forbedre det fysiske arbejdsmiljø til glæde for medarbejdere og borgere

Igennem teknologi kan medarbejdernes hverdag lettes betydeligt. Fx kan mange løft reduceres og helt fjernes med teknologier til at hjælpe en falden borger op.

Det er både behageligere for borgeren og medarbejderen undgår vrid og dårlige arbejdsstillinger.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft